Achtergrond bachelor en

Inschrijven voor Cognitive Science and Artificial Intelligence

Inschrijfdeadline 1 mei

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei 2018. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit (zie stap 4 op deze pagina). Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je van ons automatisch een uitnodiging voor dit matchingstraject. Schrijf je daarom uiterlijk 1 mei in via Studielink, maar bij voorkeur eerder.

Hoe schrijf ik me in?

  • Heb je een Nederlandse vooropleiding en wil je je inschrijven? Lees dan hieronder welke zes stappen je moet doorlopen.
  • Heb je een buitenlandse vooropleiding? Schrijf je dan in via de aanmeldprocedure buitenlands diploma.

Let op!

Cognitive Science and Artificial Intelligence is een track van de Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen. Om je aan te melden voor het programma Cognitive Science and Artificial Intelligence meld je je binnen Studielink dan ook aan voor de Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen. De opleiding neemt vervolgens contact met je op om er zorg voor te dragen dat je vanaf dag één start met het de track Cognitive Science and Artificial Intelligence.

Stap 1: Bekijk de toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de bacheloropleiding met een:

  • vwo-diploma, ongeacht het vakkenpakket of profiel
  • propedeusediploma van een hbo-instelling (behaald in 1986 of later)
  • hbo-diploma of mo-akte

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan heb je nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een toelatingsexamen (colloquium doctum).

Colloquium Doctum Humanities

In kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding de toelating tot de examens vastgelegd in haar onderwijs- en examenregeling (OER). Voor personen die niet in het bezit zijn van de vereiste diploma's en bovendien 21 jaar of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen: het Colloquium Doctum. De leeftijd van 21 jaar moet bereikt zijn vóór men aan het Colloquium Doctum kan deelnemen.

Zij die menen volgens de Colloquium Doctum-regeling te kunnen worden toegelaten tot één van de bacheloropleidingen Online Culture / Communicatie- en Informatiewetenschappen / Liberal Arts and Sciences / Filosofie, moeten daartoe met behulp van het aanvraagformulier een verzoek indienen.

Stap 2: Schrijf je in via Studielink

Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces. Schrijf je in bij Studielink. Vraag hier ook direct je studiefinanciering aan.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Studielink? Kijk dan in de VRAAGbaak van Studielink.

Stap 3: Doorloop de inschrijfprocedure bij de universiteit (verplicht)

Er volgt nu nog een aantal administratieve stappen voordat je inschrijving is afgerond. De Student Administration communiceert hierover via het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Tilburg University? Leg ze dan voor aan onze Student Desk.

Stap 4: Doe mee aan de matchingsactiviteit

Tilburg University vindt het belangrijk dat je als toekomstige student goed nagaat of de opleiding van jouw keuze past bij wat je wilt en kunt. Iedereen die zich aanmeldt voor een opleiding via Studielink, bieden wij daarom een matchingstraject aan. De Matchingsdag voor Cognitive Science vindt plaats op 7 juni.

Het matchingstraject van Cognitive Science and Artificial Intelligence

Bij Cognitive Science and Artificial Intelligence bestaat het matchingstraject uit:

  1. Digitale vragenlijst: nadat je je hebt ingeschreven via Studielink, krijg je een digitale vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst is geen test! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om na te gaan of de bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence past bij jouw interesses en capaciteiten.
  2. Matchingsdag op de campus: nadat je de online vragenlijst hebt ingevuld, ontvang je een uitnodiging voor de matchingsdag. Deze activiteit vindt plaats in het voorjaar en neemt een dagdeel in beslag. Je krijgt een voorbereidende taak voor thuis, bijvoorbeeld het lezen van een artikel of het bekijken van een video. Tijdens de matchingsmiddag krijg je een praktijkcasus, waarna je onder begeleiding van een docent in werkgroepjes aan de slag gaat. Vervolgens presenteert elk werkgroepje haar bevindingen aan de hele groep. We sluiten de middag af met een groepsgesprek.

Op basis van de informatie die je tijdens de matchingsactiviteit ontvangt, dien je zelf te beoordelen of de opleiding bij je past. Mocht je na afloop van de matchingsdag nog vragen hebben, dan kun je een afspraak maken met de studieadviseur.

De datum van de eerstvolgende matchingsactiviteit voor Cognitive Science and Artificial Intelligence wordt binnenkort bekend gemaakt. Nadat je je hebt ingeschreven via Studielink, ontvang je automatisch een uitnodiging voor deze activiteit, die een dagdeel (middag) in beslag zal nemen.

Matching is geen selectie!

Matching is niet hetzelfde als selectie. Bij selectie bepaalt de universiteit of je tot de opleiding van je keuze wordt toegelaten. Matching daarentegen gaat niet over de vraag of je ‘mag komen studeren of niet’. Matching is enkel en alleen bedoeld om jou te helpen om zelf te beoordelen of een bepaalde studie bij je past. Na afloop van matching is de keuze aan jou: blijf je bij je studiekeuze of kies je voor een andere opleiding?

Nog vragen?

Heb je nog vragen over het matchingstraject of twijfel je nog erg over je studiekeuze? Neem dan even contact met ons op, we helpen je graag verder!

Stap 5: Regel de betaling van je collegegeld

Medio juni ontvang je van onze Student Administration per e-mail uitleg over de verschillende wijzen waarop je je collegegeld kunt betalen. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je via Studielink hebt doorgegeven.

Pas als je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University.

Heb je vragen over de betaling van het collegegeld? Stel ze dan aan onze Student Desk.

Stap 6: Doe mee aan de introductieactiviteiten

Algemene introductie

Als aankomend student in Tilburg kun je deelnemen aan de TOP Week: dé introductieweek voor alle nieuwe nationale en internationale studenten die gaan studeren aan één van de hoger onderwijsinstellingen in Tilburg. Leer Tilburg kennen met je studiegenoten!

TOP Week vindt elk jaar plaats in de week voordat het nieuwe collegejaar van start gaat. Tijdens TOP Week word je als nieuwe student ingedeeld in een groep van ongeveer 15 studenten van (indien mogelijk) jouw eigen studie. Onder begeleiding van twee ouderejaars studenten (mentoren) maak je kennis met alle aspecten van het Tilburgse studentenleven.

Het doel van de TOP Week is een kennismaking met de stad, studie, verenigingen en medestudenten, zowel van je eigen opleiding als van andere opleidingen. Je krijgt veel handige informatie, steekt een hoop op van de ervaringen van ouderejaars en het is nog leuk ook! Hier doe je vriendschappen op voor de rest van je leven.

Introductie opleiding (verplicht)

Daarnaast heeft de Tilburg School of Humanities een eigen introductie: de Programma Introductiedag. Tijdens deze dag krijg je alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken. Deelname aan deze activiteit is verplicht.

Heb je vragen over de introductieactiviteiten? Neem dan contact op met het secretariaat van het Education Support Team van TSH.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact