Achtergrond bachelor en

Inhoud en programma Communicatie- en Informatie​wetenschappen

De Tilburgse studie Communicatie- en Informatiewetenschappen is uniek vanwege de vier specialisatierichtingen die worden aangeboden en de manier waarop het bachelorprogramma is opgebouwd. Er is veel ruimte om vakken te kiezen die aansluiten bij wat jij het meest interessant vindt of bij waarin jij je verder wilt ontwikkelen: binnen het programma kun je 40% van de vakken zelf kiezen.

Curriculum CIW type vakken 2016-2017

Kernvakken

Het deel van het programma dat alle studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen gezamenlijk volgen, bestaat uit kernvakken communicatie en academische kernvakken.

De kernvakken communicatie vormen de basis van de opleiding. Vanzelfsprekend maak je kennis met de belangrijkste theorieën en begrippen uit de communicatiewetenschap. Maar ook vakgebieden als psychologie, kunstmatige intelligentie, organisatiewetenschap, media design en taalkunde komen aan bod. Daarnaast volg je in het eerste jaar inleidende vakken voor elk van de vier specialisatierichtingen binnen de opleiding. Die vakken helpen je om uit te zoeken welke specialisatierichting jou het meest aanspreekt.

Ook de academische kernvakken zijn cursussen die alle studenten gezamenlijk volgen. Binnen deze vakken leer je bijvoorbeeld hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet, hoe je onderzoeksdata analyseert en hoe je goede onderzoekspapers schrijft.

Keuzeruimte

Het programma biedt veel ruimte om je studie af te stemmen op je persoonlijke interesses en ambities. Iets meer dan de helft van de keuzevakken uit het programma kies je uit een groot aanbod aan specialisatiecursussen. Op die manier kun je je specialiseren in één van de vier richtingen die worden aangeboden:

* Studenten die de specialisatie Cognitive Science and Artificial Intelligence willen volgen, schrijven zich hier apart voor in en volgen vanaf dag 1 een apart programma.

Jezelf specialiseren is overigens niet verplicht: je kunt ook kiezen voor een breed programma – je volgt dan cursussen uit twee of meer verschillende specialisatierichtingen.

De keuzeruimte bestaat naast specialisatievakken ook uit minorvakken in het derde jaar. Zo’n minor kun je gebruiken om je nog verder te specialiseren of juist om eens een aantal vakken te volgen uit een heel ander vakgebied. Ben je reislustig? Dan kun je er ook voor kiezen binnen de minorruimte een semester in het buitenland te gaan studeren!

Tweetalig onderwijs

In de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen krijg je colleges in zowel het Nederlands als het Engels. Wanneer je niet van een tweetalige middelbare school komt, is het in het begin misschien even wennen om (ook) colleges in het Engels te volgen. In de praktijk blijkt echter dat de meeste studenten deze overgang snel maken. We bouwen het aantal Engelstalige cursussen ook rustig op: in het eerste jaar volg je nog vaak college in het Nederlands, in het tweede jaar zijn er al meer (specialisatie)cursussen in het Nederlands. Hierop is één uitzondering: Cognitive Science and Artificial Intelligence wordt alleen volledig Engelstalig aangeboden.

In eerste jaar volg je ook de vakken Academisch Nederlands en Academic English, waarbij je in beide talen leert op academisch niveau te lezen, schrijven en spreken. Het Language Center van Tilburg University biedt eventueel nog extra ondersteuning op het gebied van taalvaardigheid.

Studeren in deeltijd

Er is geen deeltijdprogramma voor de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen. Het is eventueel wel mogelijk om je in te schrijven als deeltijdstudent. Houd er dan rekening mee dat het merendeel van de colleges overdag wordt gegeven en dat je als deeltijdstudent gewoon het reguliere bachelorprogramma volgt, maar dan in een aangepast studietempo.

Overweeg je om de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen in deeltijd te gaan studeren? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een gesprek met onze studieadviseur. In overleg met haar stippel je dan jouw persoonlijke programma uit.

Communicatie- en Informatie​wetenschappen in het kort

TaalMix van Nederlands en Engels
(m.u.v. de volledig Engelstalige specialisatierichting
Cognitive Science and Artificial Intelligence)
TitelBachelor of Science
Starteind augustus
Aanmelddeadline1 mei
Selectie of loting?Nee
Aantal eerstejaarsstudenten per jaar148 (± 50% bachelor- en 50% premasterstudenten)
Studeren in het buitenlandOptioneel

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers (pdf) laat je in één oogopslag zien hoe deze bacheloropleiding in Tilburg het doet ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare opleidingen. Je kunt opleidingen eenvoudig vergelijken, op basis van onafhankelijke informatie.

Studie in Cijfers – ook wel de studiebijsluiter genoemd – bevat gegevens over de studenttevredenheid, het aantal eerstejaars studenten, het aantal contacturen per week, het percentage dat doorstroomt naar het tweede jaar, het percentage dat zijn/haar bachelordiploma binnen vier jaar haalt en het percentage afgestudeerden dat na het diploma doorstudeert.

Meer informatie over Studie in Cijfers vind je op de website van Studiekeuze123.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact