Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Communicatie- en Informatiewetenschappen

Welke vakken krijg je als je Communicatie- en Informatiewetenschappen gaat studeren? Hieronder zie je een beknopte beschrijving van de opbouw van het programma en de vakken die je kunt verwachten.*

Als je doorklikt op de genoemde vaktitels, kom je in de Online Studiegids. Hierin vind je voor een aantal vakken al een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van de cursus, de gebruikte literatuur en de manier van tentamineren. 

* Programma onder voorbehoud – kleine wijzigingen zijn mogelijk.

Jaar 1

Curriculum CIW type vakken 2016-2017

Gezamenlijke vakken

In het eerste jaar van de bachelor volgen onze studenten gezamenlijk een aantal vaardighedenvakken en kernvakken, zoals Methodologie, Academic English en Communicatietheorie. Ook krijg je in het eerste semester inleidende vakken voor elk van de specialisatierichtingen.

Brede bachelor of jezelf specialiseren?

Halverwege het eerste jaar maak je een keuze: ga je voor een brede bachelor of specialiseer jij je in één van de vier richtingen:

In het tweede semester volg je de eerste specialisatiecursus; in het tweede en derde jaar van de bachelor volg je nog zes specialisatiecursussen.

Als je minstens vier cursussen volgt van één bepaalde specialisatie, dan wordt deze specialisatie vermeld op je bachelordiploma (* m.u.v. Cognitive Science and Artificial intelligence, hiervoor dien je het volledige programma te volgen, hier schrijf je je apart voor in binnen Studielink). Gaat je voorkeur uit naar een brede opleiding, dan is dit ook mogelijk. Je kiest dan ‘vrij’ uit het volledige aanbod aan keuzevakken. Je krijgt dan een diploma Communicatie- en Informatiewetenschappen, alleen dan zonder vermelding van een specialisatie.

NB: van de specialisatierichting Cognitive Science and Artificial Intelligence zijn er twee varianten. De ene variant wordt hier beschreven - daarnaast is er ook een volledig Engelstalige variant. Hiermee start je al vanaf dag één van je opleiding.

Jaar 2

Kernvakken

In het tweede jaar volg je als kernvakken communicatie de cursussen Toegepaste Cognitieve Psychologie en Psychology of Language. Ook volg je – net als alle studenten aan Tilburg University – twee cursussen filosofie. Bij Communicatie- en Informatiewetenschappen maak je in die filosofiecursussen onder meer kennis met verschillende visies op wat taal en communiceren nu eigenlijk is. Je onderzoeksvaardigheden vergroot je door het volgen van een onderzoekspracticum en cursus statistiek. Daarmee bereid je je tegelijkertijd voor op het zelfstandig onderzoek waarmee je je bachelor in het derde jaar afrondt: de bachelorthesis.

Keuzeruimte

De keuzeruimte in het tweede jaar vul je in met vier specialisatiecursussen. Een Bedrijfscommunicatie en Digitale Media-student volgt bijvoorbeeld het vak Corporate Communication, terwijl een student New Media Design User Experience Design volgt, een student Tekst en Communicatie Language and Meaning en een Cognitive Science and Artificial Intelligence-student het vak Basic programming.

Jaar 3

De minor: kies je eigen invulling

In het derde jaar volg je de laatste specialisatiecursussen en daarnaast nog 18 ECTS aan minorvakken. De minor kun je gebruiken om je nog verder te specialiseren en bijvoorbeeld een aantal vakken te gaan volgen aan een andere universiteit. Maar je kunt er ook voor kiezen om juist eens een aantal vakken te volgen uit een heel ander vakgebied.

Ook kun je kiezen voor een ‘vrije minor’ die je invult met vakken van een andere faculteit in Tilburg, een universiteit in een andere stad of een universiteit in het buitenland. Als je wil kun je in het derde jaar dus een semester studeren in het buitenland. Je hoeft hierbij geen studievertraging op te lopen!

Als je overweegt om na je bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen een master in een andere studierichting te gaan doen, dan kun je je minorruimte ook gebruiken om alvast het vereiste premasterprogramma af te ronden. Zo volgen een aantal van onze studenten binnen hun minorruimte de premaster Marketing Management, zodat ze na hun bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen meteen kunnen starten met de master Marketing Management.

Educatieve minor: bachelordiploma én onderwijsbevoegdheid halen

Tilburg University biedt een speciaal traject aan voor studenten die interesse hebben in een baan in het onderwijs. Wie kiest voor dit traject, volgt in zijn bachelor zowel vakken op het gebied van taalbeheersing (uit de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen) als cultuur en literatuur (uit de bachelor Online Culture: Art, Media and Society). Na afronding van het traject heb je een tweedegraadsbevoegdheid als docent Nederlands.

Je scriptie schrijven

Het derde jaar sluit je af met een bachelorscriptie (‘thesis’). Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorscriptie. Hiermee laat je zien dat je weet hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet, hoe je onderzoeksdata analyseert en hoe je een goed onderzoekspaper schrijft. Een paar voorbeelden van scriptieonderwerpen waar studenten zich mee bezig hebben gehouden:

  • Het effect van online informatie op recruiters in sollicitaties
  • Beeldgebruik in campagnes over alcohol en verkeer
  • Het automatisch samenvatten van online discussies

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact