Achtergrond bachelor en

Veelgestelde vragen over onze bacheloropleidingen

Welke eisen worden er gesteld aan de wiskunde bij economie-opleidingen?

 • Bij Economics, Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfseconomie, Fiscale economie en International Business Administration is wiskunde A voldoende. Bij Economics en IBA is daarnaast minimaal een voldoende voor wiskunde A of B op het 5 vwo-rapport vereist.
 • Voor Econometrie & Operational Research en voor Data Science is wiskunde B vereist.
 • Voor Bedrijfseconomie en Economie en Bedrijfseconomie wordt het vak M&O aangeraden.

Wat zijn de verschillen tussen Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfseconomie?

Het gaat om twee verschillende vakgebieden:

 • Economie en Bedrijfseconomie benadert bedrijfskundige en maatschappelijke problemen vanuit een analytisch standpunt. Tijdens de studie wordt nadruk gelegd op het gebruik van data om problemen aan te pakken. Het is een brede studie waarbinnen je kunt kiezen voor verschillende tracks die toegang bieden tot verschillende masters: van economics tot finance, management of marketing. 
 • Bij Bedrijfseconomie gaat het vooral om vraagstukken rond het reilen en zeilen van ondernemingen. Daarin komen aspecten aan bod als calculatie van kosten (accounting), financiering, management en marketing.

Bekijk meer informatie over dit onderwerp

Bekijk het totaaloverzicht van de belangrijkste verschillen tussen de economische opleidingen.

Wat zijn de toelatingseisen van de bacheloropleidingen bij Tilburg University?

We hebben alle toelatingseisen van onze bacheloropleidingen op een rij gezet. In het overzicht staan per opleidingen de toelatende profielen met eventuele aanvullende eisen, bijvoorbeeld voor wiskunde of pakketsamenstellingen. Ook is aangegeven welke studies een decentrale selectie hanteren of aanvullende motivatiebrieven, essays en dergelijke vragen. We beperken ons in het overzicht tot de vwo-instroom.

Bekijk het overzicht toelatingseisen bacheloropleidingen

Wat zijn de toelatingseisen via de hbo-propedeuse?

In principe wordt eenieder met een propedeusediploma van een hbo-instelling behaald in 1986 of later toegelaten tot de bacheloropleidingen van Tilburg University, met uitzondering van de opleiding Global Law.

Een aantal opleidingen stelt nadere eisen.

 • Het University College Liberal Arts and Sciences stelt eisen aan het Engels.
 • De economische bacheloropleidingen stellen eisen aan de wiskunde en samenstelling van de vakkenpakketten (zie vraag 1).
 • Psychologie, Psychology, Organisatiewetenschappen, Global Management of Social Issues, Personeelwetenschappen, Sociologie en International Sociology hebben in het eerste semester een verplichte cursus wiskunde opgenomen voor degenen die dat vak niet beheersen op minimaal havo-niveau, waarbij wiskunde A of B in het vakkenpakket moet zitten en een voldoende voor dit vak moet zijn behaald.

Hoe de eisen per opleiding luiden en hoe daaraan kan worden voldaan vindt u terug bij de betreffende bacheloropleiding onder ‘Meld je aan’ en vervolgens het kopje ‘Bekijk de toelatingseisen’.

Hoe ziet matching/studiekeuzecheck eruit bij Tilburg University?

De studiekeuzecheck of matchingsactiviteit is een hulpmiddel voor leerlingen waarmee zij kunnen checken of zij een juist beeld hebben van de vervolgopleiding. Het doel daarvan is een weloverwogen studiekeuze en een hogere kans op studiesucces.

Bekijk meer informatie over dit onderwerp

Hoe kunnen scholieren zich voorbereiden op een matchingsactiviteit?

Zodra een scholier zich heeft aangemeld via Studielink wordt hij door de opleiding uitgenodigd voor een matchingsactiviteit. Veel scholieren willen zich graag voorbereiden op deze activiteit. Hier een paar tips:

 • Volg een logische route in de studiekeuze: eerst verdiepen in interessegebied (bijv. Iets met Economie) tijdens Open dag, daarna een Meeloopdag van een opleiding, etc.
 • Werk goed aan vakken die straks in de studie belangrijk zijn
 • Niet sterk in, bijvoorbeeld, wiskunde? Spijker bij!
 • Laat je docent/mentor je helpen met je motivatiebrief (als die gevraagd wordt)
 • Begin op tijd met studiekeuze: eind 5 vwo keuze gemaakt, in 6 vwo knoop doorhakken en aanmelden (1 oktober tot 1 mei)
 • 6 vwo: bekijk aanmeldingsprocedure en -eisen op de website

Hoe ziet het Tilburgs onderwijsprofiel er uit?

Het onderwijs wordt kleinschaliger bij Tilburg University. Studenten zijn geen nummer, ook niet in grote opleidingen. Ze werken in een kleine vaste groep en docenten kennen hen. Van de studenten wordt betrokkenheid en een actieve inbreng in het onderwijs verwacht. Tijdens hun opleiding vullen ze hun e-portfolio met hoogwaardige kennis en verworven 21st century skills. Ze komen hiermee goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Tilburg University werkt dit onderwijsprofiel momenteel verder uit. Meer informatie vindt u op de website.

Wat is het verschil tussen een meeloopdag en een meeloopcollege?

Tijdens een meeloopdag volgt de leerling een aantal colleges op één dag, om een beeld te krijgen van de thema’s die binnen de opleiding aan bod komen en van de manier waarop je les krijgt. Hij/zij maakt nog actiever kennis met onze studenten en docenten. Wij bieden zowel in het voor- als in het najaar Meeloopdagen aan voor al onze bacheloropleidingen. Een meeloopcollege is bedoeld voor leerlingen die het komend jaar met hun opleiding gaan beginnen en voordat ze de knoop doorhakken graag nog een keer een ‘echt’ college bijwonen. Een Meeloopcollege is een verdiepende activiteit en daarom vooral nuttig als de scholier zich al georiënteerd heeft tijdens een Open dag of een Meeloopdag. Deelname aan een Meeloopcollege is op uitnodiging en er worden er geen informatiesessies over de opleiding gegeven.

Hoe werkt decentrale selectie bij IBA/Economics?

We vragen de scholier om via een motivatiebrief aan te geven waarom hij/zij IBA of Economics in Tilburg wil studeren. Na ontvangst van de aanmelding bij de universiteit bekijkt de selectiecommissie de brief en beslist op basis van verschillende factoren over toelating tot de opleiding. Enerzijds kijkt de commissie naar de gemiddelde vwo-cijfers voor de voor de opleiding relevante vakken, zoals bijvoorbeeld economie, wiskunde, management & organisatie en Engels. Motivatie is is een ander belangrijk aspect waar de selectiecommissie op beoordeelt. Beide factoren spelen een even belangrijke rol in het uiteindelijke besluit.

De selectiecommissie streeft ernaar binnen 4 weken te laten weten of de leerling is toegelaten. Vlak voor de deadline kan dit uitlopen naar 6 weken.

Bekijk meer informatie over dit onderwerp

Heeft een leerling rechtstreeks toegang tot IBA/Economics met een Econasium certificate?

Als de leerling voldoet aan alle voorwaarden voor een Certificate of Economic Proficiency, dan heeft hij inderdaad automatisch toegang tot alle TiSEM studies. Een van de voorwaarden is een 7 op de eindlijst vwo voor wiskunde A of B. Of hij dat gehaald heeft, weet hij pas nadat hij zich ingeschreven heeft voor de decentrale selectie (deadline is 15 januari vanaf collegejaar 2016-2017).

De leerling  moet zich dus gewoon aanmelden en meedoen aan de reguliere aanmeldprocedure,  maar is, als hij het Certificate haalt, verzekerd van toelating.

Mag een leerling een negatief advies n.a.v. een toelatingsgesprek bij GMSI naast zich neerleggen?

Als een leerling bij de opleiding Global Management of Social Issues naar aanleiding van een toelatingsgesprek een negatief advies krijgt, mag de leerling dan het advies naast zich neerleggen?

De leerling krijgt binnen maximaal twee weken via e-mail bericht over de uitslag van het gesprek. Een negatief advies betekent helaas dat de toelatingscommissie niet denkt dat Global Management of Social Issues de juiste studie voor deze leerling is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de studie niet aan lijkt te sluiten bij de interesses, omdat de leerling een verkeerd beeld heeft van deze studie, het mogelijk te uitdagend voor hem is of om een andere reden. We raden de leerling aan om dit advies op te volgen, ook al is het niet bindend. Onze ervaring is dat bijna alle studenten met een negatief advies slechte studieresultaten hadden en daarom hebben een half jaar later besloten met de studie te stoppen. Dit is een uitdagende studie met een heel intensief eerste jaar!

Ga voor meer informatie naar de inschrijfprocedure van Global Management of Social Issues

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact