Achtergrond bachelor en

Pre-bachelor voor vluchteling-studenten

Vluchteling-studenten die statushouder zijn kunnen vanaf komend collegejaar een pre-bachelor volgen bij Tilburg University. Met deze pre-bachelor wil de universiteit een brug slaan tussen de gevolgde opleiding in het land van herkomst en het hoger onderwijs.

Het accent ligt bij Engels, Nederlands en Wiskunde. Daarnaast is er aandacht voor zaken als studiekeuze en studievaardigheden. Per jaar is er ruimte voor 18 deelnemers.

Lees ook: Pre-bachelor vluchteling-studenten op 28 augustus van start


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact