Achtergrond bachelor en

Meeloopdag universitaire lerarenopleidingen

Denk jij er over na om na het vwo een lerarenopleiding te gaan doen? Kom dan eens kennismaken met de mogelijkheden om je lesbevoegdheid te halen via een universitaire route. Tilburg University biedt voor zes schoolvakken universitaire lerarenopleidingen aan.

Heb jij belangstelling voor een universitaire lerarenopleiding? Stuur ons dan een mailtje.

Je lesbevoegdheid halen bij Tilburg University

  • 6 lerarenopleidingen & 2 educatieve modules
  • 0,5 -2 jaar: je eerstegraads lesbevoegdheid – na je universitaire vakmaster
  • 0,5 jaar: je tweedegraads lesbevoegdheid – binnen 3 van onze bachelors

In Tilburg kun je je lesbevoegdheid halen voor de schoolvakken:

  • Nederlands
  • Filosofie
  • Algemene Economie
  • M&O (bedrijfseconomie)
  • Maatschappijleer- & Maatschappijwetenschappen
  • Godsdienst & Levensbeschouwing

Een eerstegraads lesbevoegdheid, wat betekent dat eigenlijk?

Een eerstegraads lesbevoegdheid betekent dat je les mag geven op alle niveaus binnen het middelbaar onderwijs. Dus zowel op het vmbo en de onderbouw, als op de bovenbouw van de havo en het vwo. Met een tweedegraads bevoegdheid mag je alleen lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Hoe behaal ik mijn lesbevoegdheid op de universiteit?

Je eerstegraads lesbevoegdheid behaal je aan de universiteit (afhankelijk van het vak) door middel van een (post) master. Dit betekent dat je altijd eerst een inhoudelijke bacheloropleiding afrondt, en afhankelijk van je interessegebied ook nog een inhoudelijke master.

Er zijn echter verschillende mogelijkheden om tijdens je bacheloropleiding al kennis te maken met het onderwijs als beroepenveld, én om alvast je tweedegraads lesbevoegdheid te behalen. Zo kun je binnen verschillende opleidingen Educatieve minoren volgen, of het Uitstroomprofiel Onderwijs kiezen. Wanneer je ervoor kiest om tijdens je bachelor al voor te sorteren op het onderwijs, dan kun je je eerstegraadslesbevoegdheid daarna meestal via een verkort traject halen!

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact