Bachelor Econometrie en Operationele Research

Aansluitende masters BSc Econometrie en Operationele Research

Veruit de meeste studenten stromen na hun bachelor door naar een masterstudie. De meeste masteropleidingen aan de economische faculteit zijn Engelstalig. Met het bachelordiploma Econometrie en Operationele Research heb je direct toegang tot de volgende masteropleidingen.

Econometrics and Mathematical Economics

Economische problemen en vraagstukken van bedrijven aanpakken met wiskundige en kwantitatief onderzoek; daarover gaat de master Econometrics and Mathematical Economics. Je zoekt oplossingen voor bijvoorbeeld problemen op de arbeidsmarkt, investering van kapitaal, strategisch beleid van ondernemingen en keuzegedrag van individuen.

Business Analytics and Operations Research

Met wiskundige modellen en methoden beslisproblemen oplossen; dat leer je bij Business Analytics and Operations Research. Denk daarbij aan het plannen van dijkversterking en -verhoging, supply chain management (integraal ketenbeheer) of het bepalen van dienstregelingen van treinen in de publieke sector. Maar ook het optimaliseren van processen in de medische wereld, zoals het verdelen van donornieren en het optimaliseren van behandelingen om tumoren te bestrijden.

Quantitative Finance and Actuarial Science

Risico’s managen door het gebruik van kwantitatieve methoden; dat is het hoofdthema binnen de masteropleiding Quantitative Finance and Actuarial Science. Zo wegen investeerders risico’s af tegen mogelijke opbrengsten en beperken verzekeraars hun risico’s door de meest gunstige premies te berekenen.

Tot deze masters heb je toegang na het volgen van specifieke keuzevakken of onder andere extra voorwaarden:

  • Marketing Analytics

Met welke methoden kun je goed marktonderzoek doen en hoe effectief zijn je marktinstrumenten? Hoe kun je kennis van commerciële psychologie inzetten en welke invloed heeft reclame? Daarover gaat de master Marketing Analytics. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden om nieuwe producten te lanceren en je weet te beoordelen of zich een gat in de markt voordoet. Voor deze master zijn specifieke bachelorvakken vereist.

  • Economics

Bedrijven en overheden krijgen tegenwoordig nogal eens te maken met complexe economische problemen. Binnen de masteropleiding Economics leer je de vaardigheden en kennis die je nodig hebt op die problemen te analyseren en te begrijpen. Voor deze master zijn specifieke bachelorvakken vereist.

  • International Business Taxation

De internationale belastingwetgeving heeft veel complexe problemen, zowel voor bedrijven als voor de overheid; daarmee krijg je te maken in de master International Business Taxation.

Graduate School

Heb je interesse in een wetenschappelijke loopbaan? Kijk dan eens naar de onderzoeksmasters die worden aangeboden vanuit CentER, de Graduate School van de faculteit.