Bachelor Econometrie en Operationele Research

Advies en begeleiding BSc Econometrie en Operationele Research

Als je gaat studeren bij Tilburg University, sta je er nooit alleen voor. Gedurende je hele studieperiode kun je een beroep op ons doen als het gaat om advies en begeleiding. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende personen of instanties.

Onderwijscoördinator

Elke opleiding heeft een eigen onderwijscoördinator. Aan het begin van het eerste jaar - maar ook later - geeft hij of zij je uitgebreide informatie over de studie en je studieaanpak. Wanneer je studiegerelateerde vragen hebt over bijvoorbeeld onderwijsprogramma's, roosters en tentamens, kun je contact opnemen met de coördinator van je opleiding. Je kunt met hem of haar praten over studieplanning, studiemethodes, teleurstellende resultaten, bindend studieadvies, maar ook over persoonlijke zaken zoals ziekte, je weg vinden in het studentenleven of problemen thuis. Tijdens je verdere studieperiode kun je bij je onderwijscoördinator terecht met praktische vragen over bijvoorbeeld keuzevakken, vrijstellingen of examenregelingen.

Studentendecaan

We hebben voor alle studenten verschillende studentendecanen in dienst. Deze decaan informeert en adviseert bij alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem, kan de studentendecaan je helpen met informatie en coaching. De studentendecaan lost het probleem niet op, dat zul je zelf moeten doen. Hij of zij kan je wel adviseren, bemiddelen en doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties.

De studentendecaan is er niet alleen voor studenten waarmee het niet goed gaat. Wanneer je meerdere studies wil combineren of naast je studie extra activiteiten wil ondernemen, dan kun je met de studentendecaan bespreken hoe je dit moet aanpakken.

Studentenpsycholoog

We hebben verschillende studentenpsychologen in dienst bij wie je terecht kunt met vragen, twijfels of problemen met betrekking tot je studie of je privéleven.

Student Career Center

Het Student Career Center bereidt je voor op je overstap naar de arbeidsmarkt. Je kunt er terecht vanaf het moment dat je aan je studie begint tot een jaar na afstuderen (mits werkzoekend). Deze studiekeuze- en loopbaanadviseurs van het  kunnen je coachen en advies geven bij vragen over je studiekeuze, studieplanning en beroepskeuze. Denk daarbij aan heroverweging van je studiekeuze, aanpakken van studieproblemen, de keuze voor een masteropleiding of masterspecialisatie en andere loopbaangerichte vragen (zoals sollicitaties en controle van je C.V. of voorbereiding op een sollicitatiegesprek).

Studeren met bijzondere omstandigheden

Wil je topsport combineren met je studie? Dat is bij ons zeker mogelijk. We hebben speciale faciliteiten voor topsporters. Maar ook als je een functiebeperking hebt, heeft de universiteit allerlei voorzieningen waar je gebruik van kunt maken.

Workshops en cursussen

Tijdens je studie biedt de universiteit je verschillende begeleidingstrajecten en cursussen aan via het Student Desk en het Language Center.

Bindend studieadvies

Om te zorgen dat jij je studie samen met andere goede en gemotiveerde studenten volgt, werken we met een bindend studieadvies (BSA). Dit houdt in dat we je aan het einde van je eerste jaar, op basis van je resultaten, een advies geven over het voortzetten van je studie. Als je minimaal 70% van de eerstejaarsvakken (42 ECTS) hebt gehaald, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen*. Indien je minder dan 42 punten hebt behaald en er voor jou geen bijzondere omstandigheden gelden, mag je de studie niet voortzetten en je gedurende drie jaar niet opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijven. Dit advies is bindend en wordt uitgebracht door de examencommissie van de opleiding.

* Let op: voor de Joint Bachelor Data Science (aangeboden in samenwerking met de TU Eindhoven) geldt een BSA-norm van 45 ECTS.