Students working on campus

Advies en begeleiding BSc Econometrie en Operationele Research

Als je gaat studeren bij Tilburg University, sta je er nooit alleen voor. Gedurende je hele studieperiode kun je een beroep op ons doen als het gaat om advies en begeleiding. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende personen of instanties.

Onderwijscoördinator
Studentendecaan
Studentenpsycholoog
Student Career Center

Studeren met bijzondere omstandigheden

Wil je topsport combineren met je studie? Dat is bij ons zeker mogelijk. We hebben speciale faciliteiten voor topsporters. Maar ook als je een functiebeperking hebt, heeft de universiteit allerlei voorzieningen waar je gebruik van kunt maken.

Workshops en cursussen

Tijdens je studie biedt de universiteit je verschillende begeleidingstrajecten en cursussen aan via het Student Desk en het Language Center.

Bindend studieadvies

Om te zorgen dat jij je studie samen met andere goede en gemotiveerde studenten volgt, werken we met een bindend studieadvies (BSA). Dit houdt in dat we je aan het einde van je eerste jaar, op basis van je resultaten, een advies geven over het voortzetten van je studie. Als je minimaal 70% van de eerstejaarsvakken (42 ECTS) hebt gehaald, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen*. Indien je minder dan 42 punten hebt behaald en er voor jou geen bijzondere omstandigheden gelden, mag je de studie niet voortzetten en je gedurende drie jaar niet opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijven. Dit advies is bindend en wordt uitgebracht door de examencommissie van de opleiding.

* Let op: voor de Joint Bachelor Data Science (aangeboden in samenwerking met de TU Eindhoven) geldt een BSA-norm van 45 ECTS.