Students working on campus

Programma en vakken BSc Economics

Economics is de enige opleiding in Nederland die direct vanaf het eerste jaar gericht is op algemene economie. Deze Engelstalige opleiding heeft een sterke internationale focus. Samen met je internationale medestudenten en docenten bestudeer je actuele thema’s vanuit de micro- en de macro-economie. Je leert veranderingen in de wereldeconomie te begrijpen, analyseren en voorspellen.

De studie Economics draait om actuele onderwerpen uit ons dagelijks leven. Enerzijds vanuit de micro-economie: hoe mensen, bedrijven en overheid keuzes maken. Anderzijds vanuit de macro-economie: hoe beïnvloeden deze keuzes de economie als geheel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan economische groei, werkloosheid, rentetarieven, wisselkoersen en internationale handel.

Video: dit programma in het kort (02:43)

Opbouw van het programma

In het eerste jaar krijg je een brede basis in micro- en macro-economie. Daarnaast volg je een aantal vakken in wiskunde, statistiek, bedrijfseconomie én ontwikkel je praktische vaardigheden. In het tweede jaar verdiep je je kennis over micro- en macro-economie. Ook krijg je een econometrievak en het vak International Trade. In het derde jaar krijg je de kans om op uitwisseling te gaan bij één van de partneruniversiteiten van Tilburg University in het buitenland. Studenten die liever in Tilburg blijven, kunnen keuzevakken volgen.

Bekijk de inhoud van jaar 1
Bekijk de inhoud van jaar 2
Bekijk de inhoud van jaar 3

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Waarom in Tilburg?

  • Economics is de enige opleiding in Nederland die zich direct vanaf het eerste jaar richt op algemene economie
  • De opleiding is door de Keuzegids Universiteiten voor het vijfde jaar gekwalificeerd als Topopleiding.
  • De studie is kleinschalig met veel interactieve lesmethodes, waardoor je veel persoonlijk contact hebt met je internationale docenten en medestudenten.

Geïnteresseerd in de bachelor Economics?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden