Achtergrond bachelor en

Veelgestelde vragen over Economie en Bedrijfseconomie

Wat is het verschil tussen de bachelors Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfseconomie?

  • Bij Bedrijfseconomie ligt de focus op de vier pijlers van een bedrijf: accounting, financiering, management en marketing. Je bestudeert vooral vraagstukken rondom het reilen en zeilen van ondernemingen, hun omgeving, en de invloed die deze twee op elkaar hebben. Na een brede basis specialiseer je je in het derde jaar in een van genoemde pijlers, waarna je de keuze hebt uit verschillende aansluitende masters.
  • Bij Economie en Bedrijfseconomie analyseer je bedrijfskundige of maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van een onderneming, de overheid én vanuit de markt als geheel. Datavakken helpen je bij die analyse. Na een brede basis in het eerste jaar, kies je vanaf het tweede jaar de richting die je het meest interessant vindt: financieel management, commercieel management óf algemene economie. Je kiest dus voor een bedrijfseconomische specialisatie of een meer algemene economische focus.

Opmerking: de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfseconomie en Fiscale Economie hebben een gezamenlijk eerste bachelorjaar (slechts één vak is anders). Na het eerste jaar is er de mogelijkheid om één van de andere twee bacheloropleidingen te gaan volgen.

Wat is het verschil tussen de bachelors Economie en Bedrijfseconomie en Economics?

Met de opleiding Economics specialiseer je je in het analyseren van economische ontwikkelingen in de omgeving van bedrijven en overheid. Je doet dit vooral vanuit een internationaal perspectief, in een kleine groep studenten met diverse nationaliteiten. Het programma is dan ook volledig Engelstalig. De opleiding Economie en Bedrijfseconomie kijkt ook naar economische ontwikkelingen rondom bedrijven en overheid, maar focust meer op hoe bedrijven hier mee om moeten gaan. De opleiding is voor een deel Nederlandstalig.

Hoeveel heb je aan het vak Economie op het vwo als je Economie gaat studeren?

Het vak Economie dat je op het vwo krijgt, is een inleiding in de Micro-economie en Macro-economie. Je leert waarom de mens zo (economisch) handelt als hij doet en de wijze waarop een land financieel-economisch wordt bestuurd. Het is handig als je Economie op het vwo hebt gehad. Datzelfde geldt voor Management & Organisatie in verband met het deel Bedrijfseconomie binnen de studie.

Is het belangrijk dat je bij Economie goed bent in wiskunde?

Wiskunde is een belangrijk ondersteunend vak bij Economie en Bedrijfseconomie. Het is verplicht om Wiskunde A of Wiskunde B in je vakkenpakket te hebben. Het is gebleken dat studenten met Wiskunde B minder moeite hebben met de wiskundige vakken tijdens de studie. Toch is het goed mogelijk om econoom te worden met alleen Wiskunde A. Dit geldt vooral als je gevoel voor wiskunde hebt en interesse in economie.

Welke toekomstperspectieven heb je na een bachelor Economie?

Zoals voor alle economiestudies geldt ook voor Economie en Bedrijfseconomie dat de perspectieven op de arbeidsmarkt goed zijn. Voor economen zijn uitdagende functies te vinden als bijvoorbeeld beleggingsadviseur, organisatiedeskundige, economisch medewerker, onderzoeker, wetenschapper, financieel adviseur of in de leiding van een groter bedrijf.

Ze zeggen dat de economische faculteit in Tilburg goed is. Hoe profiteer je daarvan?

Het is waar: de economische faculteit staat heel goed aangeschreven. De 'rapportcijfers' die we krijgen van studenten, experts en commissies zijn goed. Er werken nogal wat onderzoekers die tot de internationale top behoren en die krijg je ook te zien in de collegezaal. Er is dus een interactie tussen onderzoek en onderwijs. De studie blijft op die manier up-to-date. Bekende hoogleraren lopen er 'gewoon' rond en zijn aanspreekbaar, zeker later in de studie.Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact