Achtergrond bachelor en

Aansluitende masters Economie en Bedrijfseconomie

Na het behalen van je bachelordiploma kun je je gaan oriënteren op een baan. Maar je kansen op de arbeidsmarkt vergroten zeer sterk als je ook een masteropleiding volgt. De meeste masters aan de economische faculteit zijn Engelstalig. Met het bachelordiploma Economie en Bedrijfseconomie heb je  toegang tot de volgende masters.

Economics

Binnen de master Economics doe je de vaardigheden en kennis op die je nodig hebt om de complexe problemen die bedrijven en overheden ervaren in de hedendaagse economie, te analyseren en begrijpen. Deze Engelstalige opleiding heeft een sterk internationaal karakter. Om toegang te hebben tot de master Economics moet je je bachelor met de specialisatie Algemene Economie hebben afgerond.

Accountancy

De master Accountancy richt zich op externe financiële verslaglegging (financial accounting) en interne financiële verslaglegging (management accounting). Binnen deze richting kun je je specialiseren als accountant of als controller. Als accountant moet je later jaarverslagen van ondernemingen kunnen beoordelen: wordt de belegger, kapitaalverschaffer of belastingontvanger niet misleid? Als controller help je het management met belangrijke informatie over het verloop van bedrijfsprocessen.

Finance

Binnen de master Finance kun je de nadruk leggen op het plannen, uitvoeren en controleren van het financiële beleid van een bedrijf. Je kunt je ook bezighouden met beleggingsvraagstukken, waarin onder meer diverse beleggingsmodellen, beleggingsalternatieven en portefeuillemanagement aan bod komen.

Strategic Management

Bij Strategic Management gaat het over strategische beslissingen in het bedrijfsleven. De meest fundamentele beslissingen zijn nu eenmaal strategisch van aard. Welke markten moeten er worden veroverd? Welke concurrent kan worden overgenomen? Welke nieuwe bedrijfsactiviteiten moeten worden opgestart?

Marketing Management

Binnen de master Marketing Management staan kennis van marktsegmentering, inzicht in klantenbewegingen en de werking van marktinstrumenten centraal. Denk hierbij aan Brand Management, Marketing Communications, Channel Management en Strategic Marketing Management.

Marketing Research

De master Marketing Research richt zich op de methoden van marktonderzoek en de effectiviteit van je marketinstrumenten, maar ook op commerciële psychologie en de invloed van reclame.

Supply Chain Management

In de master Supply Chain Management gaat het bijvoorbeeld om het oplossen van een voorraad- of distributieprobleem of om de inkoopstrategie van een organisatie.

International Management

De master International Management leidt je op tot een generalist met een geïntegreerde kennis van bedrijven, management en corporate responsibility.

Information Management

In de master Information Management bestudeer je de ontwikkelingen op het snijvlak van ICT en bedrijfseconomie.


Heb je interesse in een wetenschappelijke loopbaan? Kijk dan eens naar de onderzoeksmasters die worden aangeboden vanuit CentER, de onderzoeksschool van de faculteit.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact