Bachelor Filosofie

Filosofie BA

3 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

In de bachelor Filosofie kijk je kritisch naar vraagstukken over mens en maatschappij. Je leert vanzelfsprekendheden op een systematische manier ter discussie te stellen. Daarbij richt je je op fundamentele vragen, bijvoorbeeld over waarheid en rechtvaardigheid. Door actuele discussies vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, werp jij een frisse blik op wat er nú speelt in de samenleving.

<30
studenten

kleinschalig onderwijs

3
tracks

om uit te kiezen

Filosofie in het kort

Peilers

De bachelor Filosofie is opgebouwd rond vier pijlers die als rode draad verweven zijn door de drie jaar. 

De vier pijlers binnen de opleiding zijn:

 • Ethiek
  Verdiep je in theorieën over goed en kwaad en ‘het juiste handelen’ en pas ze toe op ons dagelijks leven en grote maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering of armoede. 
 • Filosofische Antropologie en Psychologie
  Buig je over vragen rondom mens-zijn en het menselijke denken. Wat maakt ieder mens tot een uniek persoon? En hoe verhouden ratio en emotie zich tot elkaar? 
 • Politieke en Sociale Filosofie
  Reflecteer op het belang van samenlevingen en verdiep je in vraagstukken rondom grote thema’s als rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid en macht.
 • Wetenschapsfilosofie en Kennisleer
  Denk na over de vraag wat we als kennis en waarheid kunnen beschouwen en verdiep je in verschijnselen als pseudowetenschap, fake news en post-truth.
Programma en vakken

Inhoud van het programma

 • In het eerste jaar volg je basisvakken Filosofie zoals Ethiek, MetafysicaLogic, Epistemologie, Wijsgerige Antropologie,  en Hedendaagse Sociale en Politieke Filosofie en Geschiedenis van de Moderne Wijsbegeerte . Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het trainen van je academische vaardigheden.
 • In het tweede jaar geef je richting aan je studie. Je kiest tussen de tracks Onderzoek of Ondernemen, waarbij je verdiepende vakken volgt en binnen een vrije minor je kennis kunt verbreden of verder verdiepen. Studeren in het buitenland is hierbij een mogelijkheid. Of je kiest voor de track Filosofie, Politiek en Economie (PPE), waarbij je een uitgekiend pakket volgt van vakken uit de opleiding Bestuurskunde, gecombineerd met gespecialiseerde filosofische vakken.
 • In het derde jaar van de bachelor vervolg je je gekozen track. Zo loop je bij Ondernemen stage en ontwikkel je binnen de track Onderzoek extra onderzoeksvaardigheden. Heb je gekozen voor Filosofie, Politiek en Economie dan verdiep je je verder binnen de interessegebieden politiek, bestuur, economie en natuurlijk filosofie.

Bekijk het programma en de vakken

Waarom deze opleiding in Tilburg?

Filosofie studeren in Tilburg

 • In Tilburg leer je als filosoof kritisch te kijken naar vraagstukken over mens en maatschappij. Niet vanuit een ivoren toren, maar met een frisse blik op actuele discussies.
 • Tijdens je studie ontwikkel je jezelf in de kunst van het debatteren, het analyseren van complexe teksten en vraagstukken, en het schrijven van sterke betogen: vaardigheden die in een veelheid aan beroepen van grote waarde zijn.
 • Het programma biedt studenten met de tracks Filosofie, Politiek en Economie (PPE), Ondernemen en Onderzoek inclusief vrije minorruimte/ruimte voor exchange de mogelijkheid om binnen de opleiding een eigen richting te kiezen gericht op de toekomst. 
 • Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk. In de colleges is veel interactie tussen studenten onderling, en tussen studenten en docenten.
Doe meer met je studie

Haal nog meer uit je studie

 • Sluit je aan bij studievereniging Sapientia Ludenda, de studievereniging van de opleiding Filosofie. Door het jaar heen organiseert ‘Sapi’ lezingen en andere activiteiten voor leden.  
 • Daag jezelf uit door deel te nemen aan een van onze on-top programma's.

Ontdek wat je naast je studie kunt doen

Na je bachelor

Volg een aansluitende master

De meeste studenten volgen na hun bachelor nog een aansluitende master. Met jouw bachelordiploma Filosofie heb je onder andere toegang tot de volgende masteropleidingen:

Bekijk alle aansluitende masters

Beroepsperspectieven

Een studie Filosofie is, zoals veel universitaire studies, een brede opleiding die niet specifiek voorbereidt op één beroep. Afgestudeerden komen terecht in het bedrijfsleven, in de journalistiek, bij de overheid en in het onderwijs.

Lees meer over de beroepsperspectieven

Toelating en aanmelden

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de bacheloropleiding met een:

 • Vwo-diploma, ongeacht het vakkenpakket of profiel
 • Propedeusediploma van een hbo-instelling (behaald in 1986 of later)
 • Hbo-diploma of mo-akte

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan heb je nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een toelatingsexamen (colloquium doctum).

Ga naar de inschrijfprocedure

Andere opleidingen die je interessant zou kunnen vinden

Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

 • Kalliopi Argyraki

  Kalliopi

  Bachelorstudent

  "Filosofie daagt mij uit om een eigen, gestructureerde, kritische en creatieve denkwijze te ontwikkelen."

 • Mark

  Mark

  Bachelorstudent

  "Filosofie is de perfecte studie voor nieuwsgierige mensen die graag nadenken over veel verschillende zaken uit het leven. Er is hier plek voor elk type persoon!"

  Stel Mark een vraag

 • Bachelor - Filosofie - Joost Mulder

  Joost Mulder

  Eigenaar van Edge Strategy & Development

  "Filosofie geeft je een brede basis waarmee je overal snel toegevoegde waarde levert."

Onze studenten op instagram: #wearetilburguniversity

Past Filosofie bij jou?

 • Zet je graag je tanden in vraagstukken over mens en maatschappij?

 • Neem je geen genoegen met voor de hand liggende antwoorden?

 • Duik je graag in teksten en argumenteer je op het scherpst van de snede?

 • Sta je graag stil bij vragen waar anderen aan voorbij lopen?

 • Heb je interesse in het menselijke denken en in logisch redeneren?

Dan is deze opleiding iets voor jou!