Multiple students having a break

Programma en vakken BA Filosofie

Bij Filosofie word je opgeleid tot ‘denker van formaat’. Filosofen houden zich bezig met een diversiteit aan vraagstukken. Klassieke filosofische vragen zoals ‘wat is waarheid? , ‘wat is moreel verantwoord?’, ‘wie is de mens?’ ‘is iedereen gelijk?’ of ‘wat is vrijheid van denken?’ komen natuurlijk uitgebreid aan bod in de opleiding, en je bestudeert belangrijke filosofen zoals Kant, Aristoteles en Nietzsche.

Bij Filosofie in Tilburg ga je zeker geen ‘ivoren toren’ in. We leren je juist om kritisch te kijken naar vraagstukken die nú in de samenleving spelen, vanuit een steeds wisselende blik. In de opleiding leer je systematisch denken, kritisch beschouwen en leer je hoe je essentiële theorieën kunt analyseren om ze volledig te kunnen doorgronden.

Met deze kernvaardigheden kun jij een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het doorgronden van (maatschappelijke) vraagstukken binnen een veelheid aan sectoren, van economie en bedrijfsleven tot de overheid, het onderwijs, de zorg en natuurlijk de wetenschap.

Kom zelf kennismaken tijdens onze Open dag op 16 februari

Opbouw van het programma

Tijdens het eerste jaar van de opleiding bouw je aan een brede theoretische basis waarin diverse filosofische disciplines aan bod komen, zoals sociale en politieke filosofie. Het eerste semester van het tweede jaar verdiep je je kennis. Het tweede semester staat volledig in het teken van je minor en kun je dus zelf invullen. Je derde jaar staat voor een groot deel in het teken van een door jou te kiezen uitstroomprofiel.

Bekijk de inhoud van jaar 1
Bekijk de inhoud van jaar 2
Bekijk de inhoud van jaar 3
In deeltijd studeren

Bekijk alle vakken van Filosofie

Uitstroomprofielen binnen Filosofie in Tilburg

Bij Filosofie in Tilburg geef je zelf richting aan je studie door in je derde jaar te kiezen voor een van onze uitstroomprofielen waarbinnen je focust op wetenschappenlijk onderzoek óf meer de praktijk opzoekt door middel van een stage. Bij beiden studeer je af met een bachelorscriptie.

Uitstroomprofiel: Onderzoek
Uitstroomprofiel: Ondernemen

Waarom in Tilburg?

  • De opleiding in Tilburg is kleinschalig van opzet waardoor er veel contact is tussen studenten en docenten. Er is daardoor alle ruimte om onder intensieve begeleiding de stof te doorgronden. Er is ook een intensief mentoraat- en begeleidingsprogramma.
  • Je kunt zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren. 
  • Je krijgt binnen de opleiding volop de ruimte om je persoonlijke interesses uit te bouwen en je voor te bereiden op je toekomst. De opleiding in Tilburg kenmerkt zich dan ook door ruim aandacht te besteden aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo kun je tijdens je opleiding deelnemen aan trainingen, workshops en de speciale ‘Career Days’ van onze afdeling Student Career Services en bepaal je je eigen afstudeerrichting door in je derde jaar een van onze uitstroomprofielen te kiezen. Hierbij is het mogelijk om stage te lopen.

Bekijk Studie in Cijfers voor Filosofie 


Programma's kunnen soms nog wat wijzigen, daarom raden we studenten aan om bij de officiële start hun precieze programma in de onderwijscatalogus op te zoeken. Bindend studieadvies eerste jaar: 42 ECTS binnen 12 maanden.


Geïnteresseerd in de bachelor Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden