Tilburg University Magazine - Campuskiek - No title | 25-07-2019

Programma en vakken BA Filosofie

Bij Filosofie word je opgeleid tot ‘denker van formaat’. Filosofen houden zich bezig met een diversiteit aan vraagstukken. Klassieke filosofische vragen zoals ‘wat is waarheid? , ‘wat is moreel verantwoord?’, ‘wie is de mens?’ ‘is iedereen gelijk?’ of ‘wat is vrijheid van denken?’ komen natuurlijk uitgebreid aan bod in de opleiding, en je bestudeert belangrijke filosofen zoals Kant, Aristoteles en Nietzsche.

Bij Filosofie in Tilburg ga je zeker geen ‘ivoren toren’ in. We leren je juist om kritisch te kijken naar vraagstukken die nú in de samenleving spelen, vanuit een steeds wisselende blik. In de opleiding leer je systematisch denken en kritisch beschouwen. Je leert ook hoe je belangrijke theorieën kunt analyseren om ze volledig te kunnen doorgronden.

Met deze kernvaardigheden kun jij een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het doorgronden van (maatschappelijke) vraagstukken binnen een veelheid aan sectoren, van economie en bedrijfsleven tot de overheid, het onderwijs, de zorg en natuurlijk de wetenschap.

Opbouw van het programma

Tijdens het eerste jaar van de opleiding bouw je aan een brede theoretische basis waarin diverse filosofische disciplines aan bod komen zoals ethiek, sociale en politieke filosofie en kennistheorie. In het tweede jaar kies je voor een van de drie tracks: Ondernemen, Onderzoek of Filosofie, Politiek en Economie (PPE). Je zet deze track in het derde jaar voort en sluit je bacheloropleiding af met een scriptie.

Bekijk de inhoud van jaar 1
Bekijk de inhoud van jaar 2
Bekijk de inhoud van jaar 3
In deeltijd studeren

In onze onderwijscatalogus vind je voor het gedeelde programma en per track de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt:

Gedeeld programma

Track Filosofie, Politiek en Economie (PPE)

Track Ondernemen

Track Onderzoek


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Tracks binnen Filosofie in Tilburg

Bij Filosofie in Tilburg geef je zelf richting aan je studie door in je tweede jaar te kiezen voor een van onze tracks waarbinnen je focust op wetenschappelijk onderzoek, meer de praktijk opzoekt door middel van een stage of kiest voor een programma waarbij je het vakgebied Filosofie combineert met Politiek en Economie. Bij alle tracks studeer je af met een bachelorscriptie.

Track: Onderzoek
Track: Ondernemen
Track: Filosofie, Politiek en Economie (PPE)

Waarom in Tilburg?

  • In Tilburg leer je als filosoof kritisch te kijken naar vraagstukken over mens en maatschappij. Niet vanuit een ivoren toren, maar met een frisse blik op actuele discussies.
  • Je geeft zelf richting aan je toekomstige carrière door te kiezen tussen drie tracks: Onderzoek, Ondernemen of Filosofie, Politiek en Economie (PPE).
  • De opleiding is opgebouwd rond vier pijlers: Ethiek (zoektocht naar het juiste handelen), Filosofische Antropologie en Psychologie (de betekenis van het mens-zijn en het menselijke denken), Politieke en Sociale Filosofie (de betekenis van samenlevingen en concepten als rechtvaardigheid en macht daarbinnen), en Wetenschapsfilosofie en Kennisleer (de vraag wat we als kennis / waarheid kunnen beschouwen). 
  • Je krijgt les van zeer bevlogen docenten die ieder specialist zijn in de onderwerpen waarover zij lesgeven. Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête o.a. een hoge beoordeling voor hun deskundigheid en de mate waarin zij inspirerend zijn.

Geïnteresseerd in de bachelor Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden