Bachelor Filosofie

Programma en vakken BA Filosofie

Bij Filosofie word je opgeleid tot ‘denker van formaat’. Filosofen houden zich bezig met een diversiteit aan vraagstukken. Klassieke filosofische vragen zoals ‘wat is waarheid? , ‘wat is moreel verantwoord?’, ‘wie is de mens?’ ‘is iedereen gelijk?’ of ‘wat is vrijheid van denken?’ komen natuurlijk uitgebreid aan bod in de opleiding, en je bestudeert belangrijke filosofen zoals Kant, Aristoteles en Nietzsche.

Bij Filosofie in Tilburg ga je zeker geen ‘ivoren toren’ in. Je leert juist om kritisch te kijken naar vraagstukken die nú in de samenleving spelen, vanuit een steeds wisselende blik. In de opleiding leer je systematisch denken en kritisch beschouwen. Je leert ook hoe je belangrijke theorieën grondig kunt analyseren om tot de kern te komen.

Met deze kernvaardigheden kun jij een waardevolle bijdrage leveren aan het doorgronden van complexe vraagstukken binnen een veelheid aan sectoren, van economie en bedrijfsleven tot de overheid, het onderwijs, de zorg en natuurlijk de wetenschap.

Video: deze opleiding in het kort (03:13)

Structuur en inhoud van het programma

Tijdens het eerste jaar van de opleiding bouw je aan een brede theoretische basis waarin diverse filosofische disciplines aan bod komen zoals ethiek, sociale en politieke filosofie en kennistheorie. In het tweede jaar kies je voor een van de drie tracks: Ondernemen, Onderzoek of Filosofie, Politiek en Economie (PPE). Je zet deze track in het derde jaar voort en sluit je bacheloropleiding af met een scriptie.

Bekijk de inhoud van jaar 1

Tijdens het eerste jaar van de opleiding bouw je aan een brede theoretische basis waarin je drie kerndisciplines onder de loep neemt: ethiek, politieke en sociale filosofie (P&S) en wetenschapsfilosofie en kennistheorie (W&K). Maar ook de geschiedenis van de filosofie en andere filosofische kerngebieden als wijsgerige antropologie en metafysica komen uitgebreid aan bod.

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Political Philosophy (P&S 1)
 • Metafysica
 • Ethiek 1
 • Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte
 • Logic
 • Epistemologie (W&K 1)
 • Wijsgerige Antropologie (A&P 1)
 • Hedendaagse Sociale en Politieke Filosofie  (P&S 2)
 • Cultuurfilosofie
 • Geschiedenis van de Moderne Wijsbegeerte
 • Academisch Nederlands 1

Daarnaast is er in elk semester een Mentoraat (PASS Filosofie 1 +2).

Bekijk de inhoud van jaar 2

In het tweede jaar geef je richting aan je studie door te kiezen tussen drie tracks: Onderzoek, Ondernemen of Filosofie, Politiek en Economie (PPE).

Track Onderzoek & track Ondernemen

Kies je voor de track Onderzoek of de track Ondernemen dan ziet het programma van het tweede jaar er voor beide tracks hetzelfde uit. Dit programma biedt bovendien veel ruimte voor eigen invulling.

Tijdens het eerste semester verdiep je je filosofische kennis door middel van de volgende vakken:

 • Wetenschapsfilosofie (W&K 2)
 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse Filosofie 1)
 • Philosophy of Mind (A&P 2)
 • Kant's Moral Philosophy (Ethics 2)

Een van de gebruikte onderwijsmethoden, in bijvoorbeeld het vak Kant's Moral Philosophy, is close reading. Onder begeleiding van de docent lees en interpreteer je gezamenlijk, alinea voor alinea, Kants teksten uit Kritiek van de Praktische Rede. Zo verkrijg je kennis van en inzicht in de grondslagen van Kants denken.

Daarnaast volg je Academisch Nederlands 2, krijgt het Mentoraat een vervolg en doe je onderzoeksvaardigheden op in het vak Methodology: Styles of Philosophy.

Vrije Minor

Het tweede semester staat volledig in het teken van een vrije minor. Dit houdt in dat je deze ruimte kunt gebruiken om je nog verder te specialiseren door bijvoorbeeld een aantal filosofische vakken te gaan volgen aan een andere universiteit. Je kunt er ook voor kiezen om je kennis te verbreden en juist vakken te volgen uit een heel ander vakgebied. Die vakken kun je volgen bij Tilburg University of een universiteit in een andere stad in Nederland. Het is ook mogelijk om zonder studievertraging een semester te studeren aan een universiteit in het buitenland.


Track Filosofie, Politiek en Economie (PPE)

Het eerste semester van deze track is grotendeels gelijk aan het eerste semester van de tracks Onderzoek en Ondernemen. Het vak Kant's Moral Philosophy wordt hierbij vervangen door Political Science.

Vastgestelde minor

De minor in het tweede semester van het tweede jaar ligt voor studenten die voor deze track kiezen vast. Je volgt (verdeeld over jaar twee en drie) vakken uit de opleiding Bestuurskunde binnen de domeinen politiek en (openbaar) bestuur, economie en recht. Bovendien volg je voor elk van deze drie interessegebieden een gespecialiseerd filosofievak. Tijdens semester twee van het tweede jaar volg je de volgende vakken:

 • Public Policy Making
 • Leer der Openbare Financiën Fiscaal Recht
 • Philosophy of Economics and Ethics
 • Philosophy of Public Governance
 • Toezicht, resultaat en verantwoording

Verderop op deze pagina lees je meer over deze tracks.

Bekijk de inhoud van jaar 3

Track Onderzoek & Track Ondernemen

Nadat je in het tweede jaar, bovenop de filosofische verdieping, ruimte hebt gehad om je eigen minor in te vullen, leg je in het derde jaar definitief je accent op ofwel Onderzoek of Ondernemen.

Ongeacht je gekozen track, volg je de volgende vakken:

 • Analytic Philosophy 
 • Existentialisme en Poststructuralisme 
 • Taalfilosofie
 • Filosofie van Mensenrechten (P&S 3)
 • Toegepaste Ethiek (Ethiek 3)

Bij de track Ondernemen ligt je focus in het derde jaar op een stage. Tijdens de stage ontwikkel je professionele vaardigheden met het oog op je verdere carrièreplanning en gebruik je je filosofische kennis en vaardigheden om een antwoord te bieden op een praktisch probleem binnen een organisatie.

Bij de track Onderzoek volg je een aantal verdiepende vakken (o.a. Society, Science and Information, Fenomenologie en Hermeneutiek, en Moral Psychology) en trainingen in onderzoeksvaardigheden die je verder op weg helpen in het filosofisch onderzoek.

Bij beide tracks sluit je de opleiding af met een bachelorscriptie. Lees verder op deze pagina voorbeelden van hoe studenten invulling hebben gegeven aan deze tracks.


Track Filosofie, Politiek en Economie (PPE)

Het derde jaar brengt je niet alleen een verdere verdieping in de filosofie, maar ook een grondige kennismaking met politiek en bestuur, economie en recht. Je volgt de vakken:

 • Inleiding Constitutioneel Recht
 • Besturen in de rechtsstaat
 • Institutional Economics: Connecting Business and Society
 • Markt, overheid en middenveld
 • Toegepaste Ethiek (Ethiek 3)
 • Filosofie van de Mensenrechten (P&S 3)

Daarnaast kies je  één filosofisch keuzevak:

 • Society, Science and Information (W&K 3)
 • Moral Psychology (A&P 3)

Je sluit de opleiding af met een bachelorscriptie. Tijdens het derde jaar kun je bovenop je bachelorprogramma één extra (premaster) vak volgen. Dit stelt je in staat om na je bachelor Filosofie rechtstreeks door te stromen naar de master Public Governance: Public administration, Economics and Law aan Tilburg University.

Verderop op deze pagina lees je meer over deze tracks.

In deeltijd studeren

Het is mogelijk om je in te schrijven als deeltijdstudent Filosofie. Als deeltijdstudent volg je het reguliere bachelorprogramma, maar dan in een aangepast studietempo. In overleg met de studieadviseur stippel je jouw persoonlijke programma uit.

Wanneer volg ik colleges?

Een deel van de colleges wordt aan het eind van de middag of in de avond gegeven maar er is dus geen afzonderlijk bachelorprogramma of collegerooster voor deeltijdstudenten. Houd er dan ook zeker rekening mee dat colleges ook overdag gegeven worden.

Meer informatie

Overweeg je om de bachelor Filosofie in deeltijd te gaan studeren? Neem dan contact op met de Student Desk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met onze studieadviseur. Zij is graag bereid om face-to-face of telefonisch alle mogelijkheden samen met je op een rijtje te zetten.

International exchange: studeren in het buitenland

We moedigen alle studenten aan om internationale ervaring op te doen. Een populaire en zeer leuke optie is om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Als uitwisselingsstudent studeer je (meestal) een semester aan een van de vele internationale partneruniversiteiten van Tilburg University.

Het Study Abroad & Exchange Office van Tilburg University staat voor je klaar om je te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden binnen je studieprogramma. Een toegewijde Study Abroad & Exchange Coördinator adviseert je voor, tijdens en na je uitwisseling.

De meeste studenten komen in aanmerking voor een beurs om je financieel te ondersteunen tijdens jouw uitwisselingservaring. Er zijn ook aanvullende beurzen beschikbaar voor studenten met speciale behoeften of een moeilijke financiële situatie.

Meer over studeren in het buitenland

In onze onderwijscatalogus vind je voor het gedeelde programma en per track de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt:

Gedeeld programma

Track Filosofie, Politiek en Economie (PPE)

Track Ondernemen

Track Onderzoek


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Tracks binnen Filosofie in Tilburg

Bij Filosofie in Tilburg geef je zelf richting aan je studie door in je tweede jaar te kiezen voor een van onze tracks waarbinnen je focust op wetenschappelijk onderzoek, meer de praktijk opzoekt door middel van een stage of kiest voor een programma waarbij je het vakgebied Filosofie combineert met Politiek en Economie. Bij alle tracks studeer je af met een bachelorscriptie.

Track: Onderzoek

Het accent van deze track ligt in het derde jaar (bekijk de invulling per studiejaar eerder op deze pagina). Als je kiest voor de track Onderzoek, volg je naast de centrale derdejaars vakken nog drie verdiepende vakken plus twee research skills vakken. In de research skills vakken ontwikkel je niet alleen extra onderzoeksvaardigheden, maar oefen je ook in het communiceren over je onderzoek naar verschillende doelgroepen en in het geven van peer feedback op het werk van collega-onderzoekers.

 • Moral Psychology  (A&P 3)
 • Society, Science and Information (W&K 3)
 • Phenomenologie and Hermeneutiek
Track: Ondernemen

Ook voor deze track geldt dat het accent in het derde studiejaar ligt (bekijk de invulling per studiejaar eerder op deze pagina). Een student die kiest voor de track Ondernemen loopt stage bij een organisatie en voert een toegepast filosofisch onderzoek uit voor die organisatie. Je volgt ook een keuzevak en schrijft daarnaast een bachelorscriptie.

Voorbeelden van stages binnen deze track zijn onder andere:

 • Een student liep stage bij de Gemeente Breda waar hij onderzocht Hoe het gemeentelijke beleid van wijkgericht werken begrepen en verrijkt kan worden vanuit de filosofie van o.a. Aristoteles. Hierbij werkte de student samen met zowel beleidsmakers als filosofen.
 • Een andere student liep stage bij de Nationale Politie en werkte daar aan de onderzoeksvraag: Op welke grond en in welke mate kan de staat legitiem ingrijpen in het privéleven van mensen en de keuzes die individuele mensen maken?  De student richtte zich hierbij specifiek op het XTC-probleem in Nederland en werkte intensief samen met wetenschappers en politiemensen om dit probleem in kaart te brengen. Aansluitend organiseerde de student, op basis van zijn onderzoek, een debat op de universiteit waar filosofen, drugsexperts, neurowetenschappers, zakenmensen en deskundigen van de politie een zeer levendige discussie voerden over XTC in Nederland.
Track: Filosofie, Politiek en Economie (PPE)

Binnen deze track volg je vanaf het tweede jaar ook vakken uit de opleiding Bestuurskunde, binnen de domeinen politiek en (openbaar) bestuur, economie en recht. Bovendien volg je binnen het vastgestelde curriculum ook voor elk van deze drie domeinen een gespecialiseerd filosofievak.

Dit gecombineerde programma stoelt op de opvatting dat het cruciaal is om sociale fenomenen te benaderen vanuit verschillende, elkaar aanvullende, disciplines. Politieke beslissingen hebben veelal betrekking op economische zaken, en beslissingen van overheden worden op hun beurt weer beïnvloed door economische gebeurtenissen. Deze onlosmakelijk met elkaar verbonden factoren, worden gecomplementeerd door de filosofie. Studenten binnen dit programma ontwikkelen het vermogen om kritisch en logisch te redeneren en ethische reflectie toe te passen op politieke en economische vraagstukken.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • We betalen allemaal belastingen, of we dat nu leuk vinden of niet. In een welvaartsstaat is dat een belangrijk middel om de welvaart te herverdelen. In deze track krijg je niet alleen inzicht in hoe en waarom belastingen tot stand komen en wat de impact van belastingen is op de economie, maar je krijgt ook de conceptuele en analytische tools aangereikt om na te denken over de voorwaarden voor legitieme en rechtvaardige herverdeling.
 • In een democratische rechtsstaat moeten bestuurlijke instellingen verantwoording afleggen over hun doen en laten. Wat is de zin en onzin van die ‘accountability’? In deze track wordt je geconfronteerd met de juridische en bestuurlijke realiteit achter dit soort vragen, die je dan als filosoof rationeel-kritisch gaat bevragen.

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom Filosofie in Tilburg?

 • In Tilburg leer je als filosoof kritisch te kijken naar vraagstukken over mens en maatschappij. Niet vanuit een ivoren toren, maar met een frisse blik op actuele discussies.
 • Tijdens je studie ontwikkel je jezelf in de kunst van het argumenteren, het analyseren van complexe teksten en vraagstukken, en het schrijven van sterke betogen: vaardigheden die in een veelheid aan beroepen van grote waarde zijn.
 • Het programma biedt studenten met de tracks Filosofie, Politiek en Economie (PPE), Ondernemen en Onderzoek inclusief vrije minorruimte/ruimte voor exchange de mogelijkheid om binnen de opleiding een eigen richting te kiezen gericht op de toekomst. 
 • Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk. In de colleges is veel interactie tussen studenten onderling, en tussen studenten en docenten.

Geïnteresseerd in de bachelor Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden