Achtergrond bachelor en

Student Esther Porcelijn

FIL-student-Esther-Porcelijn

Esther

"Bij Filosofie leer je écht scherper en sneller denken. Dit kan ik ook in mijn theaterwerk heel goed gebruiken."


Van theatherzaal naar collegezaal

Tijdens mijn vooropleiding voor de Toneelacademie in Maastricht maakte ik voor het eerst kennis met Filosofie. Dat vond ik zo interessant, dat ik meteen na de toneelacademie begonnen ben aan een studie Filosofie. De voornaamste reden om voor deze vervolgopleiding te kiezen, was dat ik beter wilde leren denken en schrijven. Het klinkt misschien vreemd, maar bij Filosofie leer je écht scherper en sneller denken. Je leert heel snel inzien of iets klopt of niet. Dit kan ik ook in mijn theaterwerk heel goed gebruiken: inschatten wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes in een scène voor de rest van het stuk, de consistentie van het verhaal in de gaten houden.

Onderwijs in kleine groepen

Ik ben in Tilburg gaan studeren omdat een vriend van mij hier al studeerde. Hij was heel positief over Tilburg University en de colleges die worden gegeven in kleine groepen. Naar mijn mening komt die kleinschaligheid de kwaliteit van het onderwijs echt ten goede. Je bent sneller in de gelegenheid al je vragen te stellen; daar komen doorgaans goede discussies uit voort. Bovendien is het prettig dat bijna alle docenten je bij naam kennen en je zelf ook alle studenten snel leert kennen.

Schrijven als de oude Grieken

Ik schrijf al mijn hele leven en ik weet zeker dat ik door mijn studie beter ben gaan schrijven. Ik heb een gevoeligheid ontwikkeld voor de juiste woordkeuze en ik heb geleerd mezelf in een tekst heel precies uit te drukken. Afgelopen jaar ben ik benoemd tot Stadsdichter van Tilburg.

In de bachelor Filosofie ligt de nadruk op vraagstukken die te maken hebben met onze hedendaagse samenleving. Maar daarnaast volg je ook een vak als Antieke- en middeleeuwse wijsbegeerte, waarin je kennismaakt met alle Griekse filosofen van vòòr Plato tot en met Descartes. Dit vak vond ik zelf het meest interessant. Het sluit volledig aan bij wat ik heel graag wil kunnen: goed schrijven en zuiver filosoferen. De oude Grieken konden dat echt nog, iemand als Plato heeft echt moeite gedaan om zijn boodschap te verpakken door middel van een dialoog en zijn schrijfstijl. Als je Plato leest, dan word je haast gedwongen om mee te denken.

Actieve studenten

Tot nu toe ben ik erg blij met mijn keuze voor deze opleiding. Naast de persoonlijke ontwikkeling die ik doormaak, zijn de docenten en medestudenten ook erg leuk. Het is een verademing om met medestudenten vragen te bediscussiëren die ons allen bezighouden.Naast mijn studie ben ik ook actief in het bestuur van de studievereniging van Filosofie, Sapientia Ludenda. We organiseren veel interessante lezingen, waar veel studenten en ook docenten op afkomen.

Toekomstbeeld

Ik combineer mijn studie Filosofie met mijn werk als dichter, toneelspeler en theatermaker. Over een paar jaar hoop ik een eigen stijl van filosoferen te hebben ontwikkeld, geïnspireerd door de oude Grieken. Ook hoop ik dan mooie verhalen, toneelstukken, essays en voorstellingen te maken die inhoud hebben en hopelijk ook een beetje waar zijn.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact