Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Fiscaal Recht

Jaar 1

Het begin van de studie Fiscaal Recht staat natuurlijk in het teken van het verwerven van een brede juridische basis om zo van alle markten thuis te zijn. Het eerste anderhalf jaar volg je de vakken dan ook samen met studenten Rechtsgeleerdheid. In het eerste jaar van Fiscaal Recht maak je kennis met het belastingrecht. Bij het vak Belastingrecht wordt de belastingheffing van particulieren en ondernemers in grote lijnen uitgelegd aan de hand van concrete gebeurtenissen uit de levensloop van twee hoofdpersonen.

Vele rechtsgebieden

Daarnaast verdiep je je in andere rechtsgebieden: privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en Internationaal en Europees recht. Ook is er veel aandacht voor het aanleren van academische vaardigheden. Binnen de cursus Perspectieven op recht leer je bijvoorbeeld om de wettenbundel te hanteren, juridische argumentaties te analyseren, zelfstandig juridisch onderzoek te doen en een juridisch betoog te schrijven.

Taaltoets Nederlands

Tot slot doe je in het eerste jaar ook een taaltoets Nederlands. Taal is immers een essentieel onderdeel van je gereedschapskist als fiscaal jurist. Bij de taaltoets moet je daarom laten zien dat je de onderdelen spelling, formulering en grammatica op VWO-niveau beheerst. Mocht je niet in één keer slagen voor de toets, dan is er gelegenheid tot herkansen.

De volgende vakken worden in het eerste jaar verzorgd:

  • Inleiding Rechtswetenschap
  • Inleiding Strafrecht
  • Inleiding Privaatrecht
  • Inleiding Constitutioneel Recht
  • Europese Rechtsgeschiedenis
  • Inleiding Bestuursrecht
  • Inleiding Internationaal / EU recht
  • Inleiding Belastingrecht
  • Inleiding Ondernemingsrecht
  • Praktijkvaardigheden procesrecht

Jaar 2

Na de eerste drie semesters die algemeen juridisch van aard zijn, kies je in het tweede jaar definitief voor Fiscaal Recht. Het accent ligt vanaf dat moment op de fiscale vakken: Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen en Grondslagen inkomstenbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van het belastingrecht en krijg je enkele ondersteunende vakken zoals Accounting voor Fiscaal Recht en vanaf het derde jaar het vak Boekhouden.

Jaar 3

In het derde jaar volg je de laatste fiscale vakken. Bij de cursus Oefenrechtbank Fiscaal word je dit jaar getraind in het schrijven van een juridisch betoog. Daarnaast leer je in deze cursus een pleidooi houden ten overstaan van een gerechtelijk college. Tijdens de cursus breng je met de medestudenten een bezoek aan de rechtbank en worden er gastcolleges geven door een rechter en een strafrechtpleiter.

Tenslotte pas je alle academische vaardigheden die je in de opleiding hebt opgedaan toe bij het schrijven van je eindscriptie: de bachelorthesis. Je kunt dit jaar ook zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren. Tilburg Law School heeft een uitstekend internationaal netwerk waar je gebruik van kunt maken.


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact