Fiscale Economie

Aansluitende masters BSc Fiscale Economie

Na het behalen van je bachelordiploma kun je je gaan oriënteren op een baan. Maar je kansen op de arbeidsmarkt vergroten zeer sterk als je ook een masteropleiding volgt. Met het bachelordiploma Fiscale Economie heb je direct toegang tot de volgende masters

Accountancy

De master Accountancy richt zich op externe financiële verslaglegging (financial accounting) en interne financiële verslaglegging (management accounting). Binnen deze richting kun je je specialiseren als accountant of als controller. Als accountant moet je later jaarverslagen van ondernemingen kunnen beoordelen: wordt de belegger, kapitaalverschaffer of belastingontvanger niet misleid? Als controller help je het management met belangrijke informatie over het verloop van bedrijfsprocessen.

International Business Taxation / track International Business Tax Economics

De master International Business Taxation / track International Business Tax Economics leert je omgaan met  de complexe problemen waar bedrijven en de overheid tegenaan lopen op het gebied van internationale belastingwetgeving.

Fiscale Economie

Hoewel de opleiding Fiscale Economie economisch getint is, ontkomt de fiscaal econoom er niet aan ook zeer goed op de hoogte te zijn van de fiscale wet- en regelgeving. Europees en internationaal belastingrecht, capita selecta over de inkomsten- en vennootschapsbelasting en ook schenk- en erfbelasting komen diepgaand aan bod.

De masteropleiding Fiscale Economie is een algemene opleiding waarbinnen je je, door middel van keuzevakken, kunt specialiseren. Een aantal vakken in de masteropleiding bouwt voort op gelijknamige vakken in de bacheloropleiding. Zij brengen een verdere verbreding, verdieping en academische  oriëntering in de kennis die je al hebt opgedaan. Door je scriptieonderwerp te laten aansluiten op je keuzevakken is het mogelijk je te specialiseren, bijvoorbeeld in de richting van de directe of indirecte belastingen of het internationale belastingrecht.

Finance

Binnen de master Finance kun je de nadruk leggen op het plannen, uitvoeren en controleren van het financiële beleid van een bedrijf. Je kunt je ook bezighouden met beleggingsvraagstukken, waarin onder meer diverse beleggingsmodellen, beleggingsalternatieven en portefeuillemanagement aan bod komen