Multiple students working

Vakkenpakket BSc Global Management of Social Issues

Global Management of Social Issues is een 3-jarige bacheloropleiding.

Alle vakken worden in het Engels gegeven. De met * gekenmerkte vakken zijn vakken voor internationale programma's, die ook door Nederlandse studenten worden gevolgd die zich voor Global Management of Social Issues hebben ingeschreven.

Jaar 1

Het eerste jaar start met diverse inleidende vakken (Introduction to Human Resource Studies, Organization Studies, Sociology, Psychology, International Law and Economics en Wicked Problems). Deze vakken helpen je een eerste begrip te vormen van de achtergrond, aard en oorzaken van wicked problems. Daarnaast volg je vakken op het gebied van onderzoeksmethodes.

Curriculum:

Birgitte Kroon, docent en onderzoeker departement Human Resource Studies

"Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappij behoefte heeft aan mensen die hun mening over problemen in de wereld kunnen onderbouwen met kennis en feiten. Mijn eigen interesse ligt in het complexe vraagstuk van mogelijkheden voor goede arbeidsomstandigheden voor alle werknemers, zelfs wanneer er sprake is van laagbetaald of ongeschoold werk. In mijn onderwijs worden praktijkvoorbeelden gerelateerd aan onderzoek / theorie."

Jaar 2

In het tweede jaar volg je twee vakken waarbij je je kennis van wicked problems verder uitbreidt. Je vergroot je kennis van en inzicht in theorieën op het gebied van complexe maatschappelijke en organisatorische vraagstukken in het algemeen en wicked problems in het bijzonder. Net als in je eerste jaar volg je vakken in onderzoeksmethodes, die je in de praktijk brengt tijdens het onderzoekspracticum Wicked Problems.

Curriculum:

Jaar 3

Het hoofddoel van het derde jaar is de praktische integratie van de verworven kennis en inzichten. Je loopt stage bij een relevante (internationale) organisatie of doet een project dat gericht is op het aanpakken van wicked problems. Je kunt er ook voor kiezen om extra vakken die jij interessant vindt te volgen (minor) of een half jaar in het buitenland te gaan studeren. 

Je sluit je bacheloropleiding af met een bachelorscriptie. Deze scriptie is gekoppeld aan een onderzoeksproject. Hierin toon je aan dat je in staat bent om zelfstandig wicked problems te analyseren en  relevante inventies en maatregelen weet te bedenken, die in de praktijk kunnen worden toegepast.

Curriculum: