Multiple students working

Programma en vakken BSc Global Management of Social Issues

In de bachelor Global Management of Social Issues leer je internationale maatschappelijke uitdagingen (‘wicked problems’) te begrijpen en te managen door het combineren van inzichten uit human resource studies, organisatiewetenschappen en sociologie. Je benadert deze wicked problems, zoals klimaatverandering of armoede, vanuit een interdisciplinaire en transnationale invalshoek. Je leert welke organisatorische oplossingen nodig zijn om deze issues aan te pakken: hoe je projecten uitvoert en de juiste expertteams samenstelt.

Video: dit programma in het kort (04:03)

Opbouw van het programma

  • In het eerste jaar volg je een aantal inleidende vakken om een eerste beeld te krijgen van de achtergrond, aard en oorzaken van wicked problems.
  • In het tweede jaar ga je je kennis van wicked problems verder uitbreiden en verdiepen.
  • Tijdens het derde jaar ligt het accent op de praktische integratie van de verworven kennis en inzichten door middel van een (internationale) stage of het uitvoeren van een project.
Bekijk de inhoud van jaar 1
Bekijk de inhoud van jaar 2
Bekijk de inhoud van jaar 3

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen

Bekijk een beknopt overzicht van het curriculum per jaar (pdf)


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


GMSI: a series of informal talk shows

Voor de bachelor Global Management of Social Issues zijn verschillende ‘talk shows’ opgenomen waarin dieper wordt ingegaan op het programma en de onderliggende thema’s. Bekijk ze hier!

Waarom in Tilburg?

  • Je leert in dit bachelor programma verder te kijken dan de grenzen van één specialisatie met deze unieke combinatie van vakgebieden.
  • Je maakt deel uit van een kleinschalige, internationale en interactieve leeromgeving.
  • Je kunt zonder studievertraging een semester stage lopen of aan een partneruniversiteit in het buitenland studeren.
  • Je leert door middel van simulaties een team van experts samen te stellen om wicked problems op te lossen.

Geïnteresseerd in de bachelor Global Management of Social Issues?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden