Multiple students working

Programma en vakken BSc Global Management of Social Issues

In de bachelor Global Management of Social Issues leer je internationale maatschappelijke uitdagingen (‘wicked problems’) te begrijpen en te managen door het combineren van inzichten uit human resource studies, organisatiewetenschappen en sociologie. Je benadert deze wicked problems, zoals klimaatverandering of armoede, vanuit een interdisciplinaire en transnationale invalshoek. Je leert welke organisatorische oplossingen nodig zijn om deze issues aan te pakken: hoe je projecten uitvoert en de juiste expertteams samenstelt.

Opbouw van het programma

In het eerste jaar volg je een aantal inleidende vakken om een eerste beeld te krijgen van de achtergrond, aard en oorzaken van wicked problems. In het tweede jaar ga je je kennis van wicked problems verder uitbreiden en verdiepen. Tijdens het derde jaar ligt het accent op de praktische integratie van de verworven kennis en inzichten door middel van een (internationale) stage of het uitvoeren van een project.

Bekijk de inhoud van jaar 1
Bekijk de inhoud van jaar 2
Bekijk de inhoud van jaar 3

Programma's kunnen soms nog wat wijzigen, daarom raden we studenten aan om bij de officiële start hun precieze programma in de onderwijscatalogus op te zoeken. 


Bekijk alle vakken van Global Management of Social Issues

Waarom in Tilburg?

  • Je leert in dit bachelor programma verder te kijken dan de grenzen van één specialisatie met deze unieke combinatie van vakgebieden.
  • Je maakt deel uit van een kleinschalige, internationale en interactieve leeromgeving.
  • Je kunt zonder studievertraging een semester stage lopen of aan een partneruniversiteit in het buitenland studeren.

Geïnteresseerd in de bachelor Global Management of Social Issues?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden