Multiple students working

Aansluitende masters BSc Global Management of Social Issues

Met je bachelordiploma Global Management of Social Issues heb je direct toegang tot een aantal aansluitende masters.

MSc in Organization Studies

In de master Organization Studies benader je de sociale wetenschappen vanuit verschillende invalshoeken. Aan de hand van recente studies naar hoe organisaties functioneren, ondezoek je de manier waarop bijzonder complexe organisaties reageren op dynamische en snel veranderende omgevingen. Je analyseert hoe organisaties en mensen binnen deze organisaties zich gedragen. Het is een uitdagende studie, die best wel wat van je vraagt. Het programma past bij je als je een stevige theoretische basis in de organisatiewetenschappen zoekt en beter wil begrijpen hoe organisaties omgaan met complexiteit en dynamiek. Tijdens deze master leer je ook hoe je de vaardigheden die je opdoet goed kunt overbrengen naar anderen. Het programma bereidt je voor op managementfuncties in de publieke en private sector en (afhankelijk van je specialisatie) op functies waarin je je bezighoudt met onderzoek en advies.

MSc in Human Resource Studies

Veel organisaties vinden dat mensen hun belangrijkste troeven zijn. Ze besteden veel tijd, geld en energie aan ‘people management’ en de persoonlijke ontwikkeling van hun personeel. Dit doen ze om de prestaties van hun mensen en daarmee de organisatie te verbeteren. Tijdens de master Human Resource Studies krijg je goed inzicht in het belangrijke aandeel dat mensen hebben in de prestaties van organisaties. Human Resource Studies is een unieke, multidisciplinaire opleiding met een hoog academisch niveau, bedoeld voor degenen die het brede veld van mens, arbeid en organisatie willen bestuderen.

MSc in Sociology

Binnen de master Sociology analyseer je vraagstukken op het gebied van samenhang in de maatschappij, zoals criminaliteit, sociale contacten en solidariteit. Dit doe je door zowel individuen als landen met elkaar te vergelijken. Tijdens de opleiding ligt de focus op theoretisch-empirisch onderzoek. Sociale problemen en kwesties worden vertaald in sociologische onderzoeksvraagstukken, die je gaat analyseren met behulp van theorieën en geavanceerde onderzoeksmethodes. Ook leer je hoe je beleidsoplossingen uit resultaten van sociologische analyses kunt afleiden en hoe je beleid kunt evalueren.

MSc Research Master in Social and Behavioral Sciences

De onderzoeksmaster Social and Behavioral Sciences is uniek in Nederland. Binnen deze master bestudeer je menselijk sociaal gedrag aan de hand van een interdisciplinaire benadering. Je maakt namelijk kennis met verschillende perspectieven vanuit de sociale psychologie, sociologie, organisatiewetenschappen en methodologie. Tijdens deze tweejarige Engelstalige masteropleiding volg je vakken van hoog academisch niveau. Je krijgt les van de beste onderzoekers op dit terrein. Je doet actief mee aan onderzoeksprojecten op innovatieve onderzoeksgebieden en krijgt de kans om stage te lopen.

MSc in Strategic Management (na een premaster van 6 maanden)

Tijdens de master Strategic Management doe je het zakelijk inzicht op dat je nodig hebt om cruciale beslissingen te nemen bij problemen waar elke organisatie mee te kampen heeft. De opleiding geeft je de ultieme start voor een carrière als algemeen manager, adviseur of ondernemer. Je leert hoe je strategieën die erop gericht zijn om duurzaam voordeel te behalen vormgeeft en implementeert. Hierin spelen ook financiële en psychologische kwesties een belangrijke rol. Je verdiept je in de werkelijke factoren tot zakelijk succes en leert de juiste oplossingsgerichte concepten, instrumenten en modellen te kiezen en toe te passen op strategische vraagstukken.

LLM Labour Law and Employment Relations

Tijdens de master Labour Law and Employment Relations leer je het internationale arbeidsrecht met gerelateerde gebieden als Human Resources, sociaal beleid en arbeidsmarktdynamiek te combineren. Hiermee kun je aan de slag bij multinationale bedrijven waar je vanuit het arbeidsrecht en HRM bijdraagt aan het optimaal benutten en inzetten van internationaal opererende werknemers.