Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Colleges voor excellente scholieren

De onderstaande vakken, weergegeven per faculteit, zijn voor in het collegejaar 2019-2020 toegankelijk voor vwo-leerlingen. Scholieren kunnen 1 vak per semester of blok volgen en maken dus een keuze uit onderstaand aanbod.

Vakkenaanbod colleges voor excellente scholieren

Bij de vakken staat de studiebelasting in ECTS uitgedrukt (6 ECTS is standaard) 1 ECTS staat voor 28 uur.

Bekijk meer informatie over de jaarplanning, vakanties en tentamenweken.

Tilburg School of Economics and Management
Tilburg Law School
Tilburg School of Humanities
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Tilburg School of Catholic Theology
Data Science

Online colleges

Vanaf januari 2017 kunnen de colleges van Ontwikkelingsleer en Hebreeuws online worden gevolgd.

  • De leerling kan de colleges volgen op momenten die passen in het schoolrooster en hij verliest geen tijd met reizen.
  • Bij Ontwikkelingsleer moet de leerling voor enkele werkcolleges (maximaal 4) naar de campus komen. Ook de tentamens voor de online colleges worden op de campus afgenomen.

Kosten

Colleges voor excellente scholieren zijn in de meeste gevallen gratis, maar het kan zijn dat je een boek of reader aan moet schaffen.

Aanmelden

  • Leerlingen die interesse hebben in het volgen van een vak aan Tilburg University, kunnen tot 15 juni (voor deelname in periode september tot en met december) of tot 15 november (voor deelname in periode januari tot en met juni) het aanmeldformulier digitaal invullen en versturen.
  • De leerling krijgt dan een ontvangstbevestiging en de aanvraag wordt in behandeling genomen door de faculteit. Zij bekijken of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn.
  • Als er mogelijkheden zijn, sturen we de leerling extra informatie en een inschrijfformulier om de aanmelding definitief te maken.

Aanmeldformulier volgen colleges Excellente Scholieren