Connected leading - Role modelling

Econasium

Het Econasium biedt getalenteerde leerlingen in de bovenbouw van het VWO een programma aan dat hen: een extra uitdaging biedt, onderzoeksvaardigheden bijbrengt die van belang zijn voor veel universitaire studies, motiveert voor een vervolgstudie (m.n. in een economische richting) op een universiteit, en daardoor hun kans van slagen in het wetenschappelijk onderwijs vergroot.

Het Econasium is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie.

VWO scholen die Economie en/of Management en Organisatie (M&O) aanbieden, kunnen in aanmerking komen om Econasium te worden.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Econasium, kijk op www.econasium.eu.