Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Leerlijn Academische Vaardigheden

Leerlingen in de bovenbouw van havo-vwo kunnen zich door een vroege kennismaking met academische vaardigheden voorbereiden op het onderwijs aan de universiteit. Op deze pagina vindt u daarvoor een leerlijn met uitgewerkte leeractiviteiten om de academische vaardigheden van uw leerlingen te trainen. Alle documenten zijn vrij van rechten en gratis te gebruiken.

Over de Leerlijn Academische Vaardigheden

  • De Leerlijn Academische Vaardigheden is gezamenlijk ontwikkeld door de hbo’s en universiteiten in Noord-Brabant en Limburg, het voortgezet onderwijs en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg.
  • Alle documenten zijn vrij van rechten en kunnen gratis worden gebruikt door vo-scholen.
  • Aan de basis van de leerlijn ligt een inventariserend onderzoek. Twee onderzoeksverslagen zijn hier beschikbaar:

Download hier de lesdocumenten en leeractiviteiten

De vaardigheden en niveaus

In de leerlijn worden de volgende vaardigheden onderscheiden:

  • A. Zelfregulering 
  • B. Sociale vaardigheden/ samenwerken  
  • C. Onderzoekvaardigheden 
  • D. Communiceren
  • E. Kritische houding
  • F. Creatieve en ondernemende vaardigheden

De lessen zijn primair bedoeld voor de bovenbouw van het vwo en de havo.

Voor het bepalen van het juiste niveau voor uw leerlingen, kunt u het document Didactische aanwijzingen bij de leerlijn academische vaardigheden raadplegen.

Download hier de lesdocumenten

Voor docenten vwo: Onderdelen en leeractiviteiten
Voor leerlingen vwo: Leeractiviteiten
Rubric academische vaardigheden havo

Heeft u vragen over de documenten?

Mail ons: vwocontacten@tilburguniversity.edu

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de activiteiten die we uw school kunnen aanbieden en de ontwikkelingen binnen onze opleidingen en het hoger onderwijs.