Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Matching bij Tilburg University

Bij matching bekijken we of de studiekiezer een goed beeld heeft van de gekozen opleiding en of die past bij wat hij/zij kan en wil. Het is een check op de gemaakte studiekeuze.

Het verschil tussen matching en selectie is dat bij matching de uiteindelijke keuze aan de studiekiezer is en dat bij selectie de universiteit bepaalt of de studiekiezer wordt toegelaten tot de opleiding. 

Verschillende matchingsactiviteiten

Elke opleiding heeft een matchingsactiviteit. Zodra de student is ingeschreven wordt die uitgenodigd voor een matchingsactiviteit. Die kunnen uiteen lopen van een (online) vragenlijst tot een proefcollege of activiteit op de campus. Doel is helder te krijgen of de opleiding past bij de student. Het is vaak ook een sociale activiteit; een kennismaking met medestudenten en docenten van de opleiding.

Keuze wijzigen kan, ook na 1 mei

Het deelnemen aan een matchingsactiviteit is op de eerste plaats in het belang van de studiekiezer. Als
na matching blijkt dat die geen juist beeld heeft van de opleiding of dat de studie toch niet aansluit bij
interesses en talenten, is het nog mogelijk om van keuze te veranderen. Dat kan ook nog na 1 mei. Een scholier kan zich voor maximaal drie (niet-selectie) opleidingen inschrijven en dus ook drie keer deelnemen aan matching. Het is van belang om op tijd in te schrijven, dan is er nog voldoende tijd om eventueel van opleiding of universiteit te veranderen.

Lees meer over matching bij Tilburg University

Bekijk het overzicht van de procedure per opleiding

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de activiteiten die we uw school kunnen aanbieden en de ontwikkelingen binnen onze opleidingen en het hoger onderwijs.