Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Onderwijs en begeleiding

Tilburg University wil kundige, zelfbewuste en betrokken academici opleiden, die de samenleving begrijpen en daarin een rol van betekenis willen spelen, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.

De pijlers van ons onderwijs

Ons onderwijs rust op drie pijlers: 

  • Kennis (experts in hun vakgebied, innovators), 
  • Kunde (academische, sociale en innovatieve vaardigheden),
  • Karakter (kritisch, empathisch, solidair, persoonsvorming). 

Studenten zijn hiermee goed toegerust om hun talenten verder te ontwikkelen, hun kennis te vergroten, en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Lees meer over het Tilburgse onderwijsprofiel

Ons onderwijs in de praktijk

Hoe worden de 3 bovengenoemde elementen uitgewerkt in het onderwijs? Een paar voorbeelden uit de praktijk.

Kleinschalig onderwijs

Binnen de kleinere opleidingen wordt het onderwijs in een kleinschalige omgeving gegeven, wordt gebouwd aan een community, krijgen studenten vaardigheidstrainingen, en wordt zelfreflectie aangeleerd. In de grotere opleidingen zitten de studenten in kleine kerngroepen die tenminste één jaar samenblijven.

Studiesucces

Bij opleidingen in de Social Sciences is per september 2017 PASS van start gegaan: Program for Academic Study Success. Er wordt gewerkt met ‘klassen’ van ongeveer 25 studenten. Binnen de klas vindt de studiebegeleiding plaats; studenten schrijven zelfreflectieverslagen; er vinden individuele gesprekken plaats; er is aandacht voor keuzes in de studie en mogelijkheden voor vervolgstudie respectievelijk arbeidsmarktoriëntatie en ook voor ontwikkeling van diverse vaardigheden. PASS wordt in de komende jaren uitgebreid naar meer opleidingen.

Persoonlijke ontwikkeling

Eerstejaars studenten van de Bachelor International Business Administration (IBA) hebben in 2017 deelgenomen aan het Personal Development Programma (PDP). Het plan beoogt studenten te helpen in hun ontwikkeling door middel van zelfonderzoek (wat zijn mijn sterke en zwakke punten), trainingen en het formuleren van doelen. De studenten worden gecoacht door studentmentoren en docentmentoren. De effecten op leerprestaties van de studenten die (op vrijwillige basis) deelnamen zijn veelbelovend. De studenten scoorden voor veel vakken aanzienlijk hogere cijfers in het eerste semester. Ook de resultaten op het voorlopig Bindend Studieadvies waren positief.  De deelnemende studenten hebben daarnaast meer vertrouwen in het op tijd afronden van hun studie. 

Begeleiding

Tilburgse studenten zijn onderdeel van een leergemeenschap waarbinnen ze zich ontwikkelen en groeien. Studenten zitten samen in kleine kerngroepen – een ‘klas’- die tenminste één jaar samenblijven, samen colleges volgen, en die begeleid worden door een toegewijd Mentor Team.

Waar nodig is extra begeleiding voorhanden. De universiteit heeft een breed scala aan adviseurs en begeleiders. Denk daarbij aan studentendecanen, studentenpsychologen, onderwijscoördinatoren, career officers en coaches, enzovoort.

Lees meer over begeleiding en advies

Karaktervorming en talentontwikkeling

Om ‘denkers met karakter’ te worden is het niet voldoende om eenvoudig de colleges te volgen en tentamens af te leggen. Sommige activiteiten op het gebied van de karaktervorming zijn geïntegreerd in de opleidingen, zoals colleges filosofie (12 EC voor Bachelor opleidingen). Om de studenten voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw stimuleert Tilburg University ze om deel te nemen aan activiteiten naast de opleiding, zoals zitting nemen in de Universiteitsraad of de Faculteitsraad, actieve deelname aan studentenverenigingen en studieverenigingen, het volgen van Honors Programs of Outreaching Programs, activiteiten van Studium Generale, etc. Actieve studenten kunnen zo vaardigheden leren en netwerken opbouwen die relevant zijn voor hun professionele loopbaan.

Lees meer over loopbaanvoorbereiding en talentontwikkeling

Voor nieuwe studenten: de eerstejaarssite en studentenportal

Speciaal voor onze nieuwkomers is er de eerstejaarssite, waar de belangrijkste zaken overzichtelijk bij elkaar zijn gezet, om hen zich snel thuis te laten voelen en een vliegende start van hun studie te geven. De ervaring leert dat ze deze site niet lang nodig hebben en al snel de Studentenportal raadplegen. Op de studentenportal staan alle zaken die met studeren en studentenleven te maken hebben bij elkaar.
Bekijk de Studentenportal.

Bekijk de Studentenportal

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de activiteiten die we uw school kunnen aanbieden en de ontwikkelingen binnen onze opleidingen en het hoger onderwijs.