Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Profielkeuze

De profielkeuze wordt gezien als de eerste stap in de studiekeuze. Hoewel de leerlingen nog jong zijn, moeten ze leren zich een beeld te vormen van hun interesses en talenten om vervolgens de vakken te kiezen die daarbij aansluiten. In de jaren daarna kiezen ze een vervolgstudie die past bij hun interesse en aansluit op hun profiel.

Een profiel kiezen is niet altijd makkelijk. Hebben leerlingen al een goed beeld van hun eigen kunnen en hun voorkeuren? Kiezen ze bewust of kiezen ze veilig? Laten ze zich beïnvloeden door anderen? Durven ze om advies of hulp te vragen?

Omdat de profielkeuze enigszins voorsorteert op de latere studiekeuze vinden wij het belangrijk om scholieren te ondersteunen. Wij willen hen laten zien dat er met elk profiel voldoende mogelijkheden zijn en dat het belangrijk is dat ze kiezen wat bij hen past. De juiste student op de juiste plek krijgen is immers in ieders belang.

Advies bij profielkeuze: profielkeuze webinar door studenten

De school bereidt de 3-vwo-leerlingen voor op het kiezen van een passend profiel met de juiste samenstelling van vakken. Wij als universiteit willen leerlingen daarbij ondersteunen door hen tips te geven over het keuzeproces en door hen de toekomstmogelijkheden van hun profiel te laten zien. Dat doen we door middel van een interactieve live webinar met goed getrainde studenten. U kunt vanuit de klas inloggen op een aantal vaste data (vanaf januari 2019).

Bekijk meer informatie over de webinar profielkeuzepresentatie in ons activiteitenoverzicht

Favoriete vakken op het vo

Wat waren de favoriete vakken op het vo van studenten uit de verschillende studierichtingen?

  • Van de bachelorstudenten bij Tilburg University zijn wiskunde, geschiedenis en economie de favoriete vakken op het vo. Daarna volgen Engels en Management & Organisatie.
  • Geschiedenis blijkt voor de meeste studenten in de Mens- en maatschappijwetenschappen, Communicatie en Cultuur, Rechten en Theologie het favoriete vak te zijn, terwijl Nederlands het vaakst genoemd werd door studenten Theologie.
  • Voor studenten van de opleidingen in Economie & Management geldt dat economie en wiskunde het vaakst genoemd zijn, terwijl onder Data Science studenten wiskunde duidelijk het meest geliefde vak was.

Overige informatie over de profielkeuze

Er zijn tal van websites en blogs over de profielkeuze. Wij verwijzen hier naar de meest relevante: