Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Toelating en inschrijving

In zijn algemeenheid geldt dat onze bacheloropleidingen toegankelijk zijn met een vwo-diploma of een hbo-(propedeuse)diploma. Voor een aantal opleidingen gelden aanvullende eisen in de zin van een bepaald profiel of vakkenpakket.

In zijn algemeenheid geldt dat onze bacheloropleidingen toegankelijk zijn met een:

  • vwo-diploma
  • propedeusediploma van een hbo-instelling (behaald in 1986 of later)
  • hbo-diploma of mo-akte
  • een toelatingsexamen (colloquium doctum) indien niet voldaan aan deze eisen en 21 jaar of ouder.

Voor een aantal opleidingen gelden aanvullende eisen.

Aanvullende eisen per opleiding

Een opleiding kan aanvullende eisen stellen in de zin van een bepaald profiel of vakkenpakket. Onderstaande bacheloropleidingen stellen aanvullende eisen:

Opleiding Aanvullende eis
Bedrijfseconomie Bij C&M profiel wiskunde A of B
Data Science Wiskunde B
Economics Bij C&M profiel wiskunde A of B
Econometrie en Operationele Research Wiskunde B
Economie en Bedrijfseconomie Bij C&M profiel wiskunde A of B
Entrepreneurship & Business Innovation Bij C&M profiel wiskunde A of B
Fiscale Economie Bij C&M profiel wiskunde A of B
International Business Administration Bij C&M profiel wiskunde A of B

Inschrijfprocedure

Naast de aanmelding via Studielink moeten de scholieren zich ook aanmelden bij de
universiteit. De aanmelding bij de universiteit kan per opleiding verschillen. Soms wordt bijvoorbeeld
een motivatiebrief gevraagd of moet een vragenlijst worden ingevuld. Na inschrijving bij de universiteit vindt matching plaats. 

Bekijk het overzicht van toelating en inschrijving per opleiding

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor informatie over inschrijving

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de activiteiten die we uw school kunnen aanbieden en de ontwikkelingen binnen onze opleidingen en het hoger onderwijs.