Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum bacheloropleidingen Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)

In kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding de toelating tot de examens vastgelegd in haar onderwijs- en examenregeling (OER). Voor personen die niet in het bezit zijn van de vereiste diploma's en bovendien 21 jaar of ouder zijn (op het moment van formele start van de opleiding, dus 1 september), bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen: het Colloquium Doctum.

Naar de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Economics and Management

Vergeet niet om je VOOR 1 mei via www.studielink.nl aan te melden voor de bachelorstudie van je keuze.

Om toegelaten te worden tot de TiSEM Bachelor, dien je aan te kunnen tonen dat je niveau Engels (BSc IBA, BSc E&BI of BSc Economics) én niveau wiskunde voldoende is.

1. Je niveau Engels moet je aantonen voor BSc IBA/ECO/E&BI door één van onderstaande certificaten in te leveren voor 1 augustus:

 • VWO diploma of deelcertificaat staatsexamen voor het vak Engels met minstens cijfer 6 voor Engels;
 • TOEFL score van minimaal 80 (de TOEFL institutionele code voor Tilburg University is 9860)
 • IELTS score van minstens een 6 als eindcijfer en op de afzonderlijke onderdelen minimaal een 5,5

TiSEM biedt geen cursussen Engels aan en biedt geen examens Engels aan. Je zult dus zelf als je dat wilt bijles moeten nemen en vervolgens via onderstaande websites een toets moeten vinden en afleggen en het certificaat bij ons moeten inleveren vóór 1 augustus voorafgaand aan de start van de opleiding:

Lever het taalcertificaat in via e.j.g.heshof@tilburguniversity.edu.

2. Je niveau wiskunde moet je aantonen door op Tilburg University een wiskunde-examen te doen

De stof die je voor het wiskunde-examen moet bestuderen

Titel: Wiskunde voor bedrijfseconomen - Hamers, Kaper, Klepp
ISBN: 9789039526767

De te bestuderen hoofdstukken zijn: 

 • Hoofdstuk 1,
 • Hoofdstuk 2 sectie 2.1-2.2,
 • Hoofdstuk 5 sectie 5.1

Bijgaand een aantal oefenopgaven en antwoorden (de daadwerkelijke wiskundetoets is wel gewoon in het Nederlands).

Het gebruik van een grafische rekenmachine is toegestaan voor eenvoudige rekenkundige berekeningen (optellen, vermenigvuldigen, etc.).

De argumenten in de uitwerkingen mogen niet gebaseerd zijn op functies uit de grafische rekenmachine. Functies als “intersect” zijn dus NIET toegestaan in de argumentatie van de oplossing van de  opgaven.                                                                                                           

Succes!

Aanmelden voor het wiskunde-examen

Wil je gebruik maken van de Colloquium Doctum-regeling om te kunnen worden toegelaten tot één van de bacheloropleidingen van Tilburg School of Economics and Management, dan moet je daarvoor vóór 1 juli een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

 • Je krijgt dan informatie over wanneer de wiskundetoets plaatsvindt.
 • Houd er rekening mee dat de toets Wiskunde A/B eindexamenniveau is, en zorg dus dat je voldoende gestudeerd hebt (of bijles hebt genomen) voordat je aan de toets deelneemt!
  Informatie over welke stof je moet bestuderen kun je hierboven vinden.
 • Een cijfer wordt gegeven op een 10-puntsschaal. Bij een eindcijfer van 6 of hoger is men geslaagd.
 • Het examen mag na afloop niet worden meegenomen.
 • Er is geen inzagerecht voor het examen.
 • Je krijgt 1 kans per kalenderjaar om deel te nemen aan de wiskundetoets. Er is geen herkansing.

Vergeet niet om ook voor de gewenste opleiding aan te melden in www.studielink.nl voor 1 mei.