Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum BSc Economics and Management

In kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding de toelating tot de examens vastgelegd in haar onderwijs- en examenregeling (OER). Voor personen die niet in het bezit zijn van de vereiste diploma's en bovendien 21 jaar of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen: het Colloquium Doctum. De leeftijd van 21 jaar moet bereikt zijn vóór men aan het Colloquium Doctum kan deelnemen.

De colloquium doctum toets bestaat uit een wiskunde toets en een engelse toets. De engelse toets wordt niet meer door ons aangeboden.

Om toegelaten te worden voor de Bachelor, dien je aan te kunnen tonen dat je niveau engels voldoende is. Dat kan d.m.v.:

  • VWO diploma (minstens 6 voor engels),
  • TOEFL score van minimaal 80 ,
  • IELTS score van minstens een 6 als eindcijfer (en op de afzonderlijke onderdelen minimaal een 5½)

Onderstaand vind je meer informatie. De engelse toets moet je dus zelf regelen, de wiskunde toets wordt door ons afgenomen.

Wil je gebruik maken van de Colloquium Doctum-regeling om te kunnen worden toegelaten tot één van de bacheloropleidingen van Tilburg School of Economics and Management, dan kun je daarvoor voor 1 juli een verzoek indienen via het aanvraagformulier.