Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum bacheloropleidingen Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)

In kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding de toelating tot de examens vastgelegd in haar onderwijs- en examenregeling (OER). Voor personen die niet in het bezit zijn van de vereiste diploma's en bovendien 21 jaar of ouder zijn (op het moment van formele start van de opleiding, dus 1 september), bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen: het Colloquium Doctum.

Naar de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Economics and Management

Vergeet niet om je VOOR 1 mei via www.studielink.nl aan te melden voor de bachelorstudie van je keuze.

Om toegelaten te worden tot de TiSEM Bachelor, dien je aan te kunnen tonen dat je niveau Engels én niveau wiskunde voldoende is.

1. Je niveau Engels moet je aantonen door één van onderstaande certificaten in te leveren:

  • VWO diploma of deelcertificaat staatsexamen voor het vak Engels met minstens cijfer 6 voor Engels;
  • TOEFL score van minimaal 80 (de TOEFL institutionele code voor Tilburg University is 9860)
  • IELTS score van minstens een 6 als eindcijfer en op de afzonderlijke onderdelen minimaal een 5,5

TiSEM biedt geen cursussen Engels aan en biedt geen examens Engels aan. Je zult dus zelf als je dat wilt bijles moeten nemen en vervolgens via onderstaande websites een toets moeten vinden en afleggen en het certificaat bij ons moeten inleveren vóór 1 augustus voorafgaand aan de start van de opleiding:

2. Je niveau wiskunde moet je aantonen door op Tilburg University een wiskunde-examen te doen in juli

Aanmelden voor het wiskunde-examen

Wil je gebruik maken van de Colloquium Doctum-regeling om te kunnen worden toegelaten tot één van de bacheloropleidingen van Tilburg School of Economics and Management, dan moet je daarvoor vóór 1 juli een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

  • Je krijgt dan informatie over wanneer de wiskundetoets plaatsvindt.
  • Houd er rekening mee dat de toets Wiskunde A/B eindexamenniveau is, en zorg dus dat je voldoende gestudeerd hebt (of bijles hebt genomen) voordat je aan de toets deelneemt!

Vergeet niet om ook voor de gewenste opleiding aan te melden in www.studielink.nl.