Bachelors Tilburg University

Colloquium Doctum Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

In het kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding de toelating tot de examens vastgelegd in haar onderwijs- en examenregeling (OER). Voor personen die niet in het bezit zijn van de vereiste diploma's bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen: het Colloquium Doctum. Bij het instromen in de bacheloropleiding moet de kandidaat de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.

Zij die menen volgens de onderstaande Colloquium Doctum-regeling te kunnen worden toegelaten tot één van de bacheloropleidingen

kunnen daartoe met behulp van het aanvraagformulier een verzoek indienen.

Dit formulier voor 1 mei 2024 versturen aan TSHD.ExCom@tilburguniversity.edu.