Bachelors Tilburg University

Colloquium Doctum BA Theology

Tilburg School of Catholic Theology kent voor degenen die graag met de bachelor Theologie willen beginnen zonder aan de geldende vooropleidingseisen te voldoen een toelatingsexamen, het Colloquium doctum.

Voor toelating tot het Colloquium doctum geldt een leeftijdgrens: bij het instromen in de bachelor moet de kandidaat 21 jaar of ouder zijn (en het toelatingsonderzoek geeft alleen toegang tot het academisch jaar dat volgt op het jaar waarin dit onderzoek wordt afgenomen). Meer informatie over het toelatingsexamen is te vinden in de Regeling Colloquium Doctum bachelor Theologie (Nederlandstalig) en de Regeling Colloquium Doctum bachelor Theology (Engelstalig)

Wanneer je interesse hebt in het afleggen van het Colloquium doctum, kun je het beste eerst contact opnemen met de onderwijscoördinator van onze faculteit. Zij kan je in een persoonlijk gesprek alles vertellen over het toelatingsexamen en je adviseren.

Indien je een aanvraag wilt indienen tot het afleggen van Colloquium doctum kan dit middels dit aanvraagformulier. Het is aan te raden dit formulier ingevuld met de gevraagde bijlagen mee te nemen naar het gesprek met de onderwijscoördinator.