Bachelor algemene pagina

Studiefinanciering en leenstelsel studenten hbo en wo

Je gaat binnenkort studeren. Spannend! Maar hoe zit het eigenlijk met de kosten voor jouw studentenleven? We leggen je zo beknopt mogelijk uit hoe het zit met studiefinanciering en het leenstelsel voor studenten op de hogeschool of universiteit.

Wat is studiefinanciering?

Als je gaat studeren, regelt de overheid geld voor je opleiding. Dat heet studiefinanciering. Je hebt vast wel gehoord dat dit ‘vroeger’ anders in elkaar zat dan nu. Simpel gezegd komt het erop neer dat je vroeger je “stufi” cadeau kreeg als je bijtijds afstudeerde. Tegenwoordig zijn de regels strenger en geldt er een leenstelsel voor studenten. Hierin staat lenen centraal. Er geldt dan ook geen bijverdiengrens meer.

Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

Daarvoor moet je als toekomstige hbo- of wo-student aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dat zijn de volgende:

  • Je bent jonger dan 30 jaar als je studiefinanciering ingaat.

  • Je volgt een voltijdse of duale opleiding die minimaal 1 jaar duurt. Je krijgt geen studiefinanciering bij deeltijd.

  • Je bent een Nederlander of hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Hoeveel studiefinanciering krijg je?

De hoogte van je studiefinanciering is afhankelijk van een aantal zaken. Zo bestaat studiefinanciering uit een aantal onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct, een lening voor studie en collegegeldkrediet. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Er wordt bij elk onderdeel gekeken naar jouw persoonlijke situatie. 

Wanneer krijg je studiefinanciering uitbetaald?

De studiefinanciering betaaldata liggen rond de 24e van de maand. Aan het eind van de maand heb je dus het geld op je rekening staan.

Hoe lang krijg je studiefinanciering?

Stel dat je opleiding 4 jaar duurt, dan heb je recht op 4 jaar aanvullende beurs, 5 jaar studentenreisproduct, 7 jaar lenen en 7 jaar collegegeldkrediet. Maar let op: als je al eerder hebt gestudeerd en studiefinanciering hebt ontvangen, telt deze tijd ook mee. Duurt je studie langer dan 4 jaar? Dan heb je ook langer recht op studiefinanciering.

Wanneer moet je je studiefinanciering stopzetten?

Als je stopt of klaar bent met je opleiding, moet je zelf per direct je studiefinanciering stopzetten. Ook als je een opleiding gaat doen waarbij je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering, moet je dit doen. Let erop dat het stopzetten van studiefinanciering voor alle onderdelen geldt.

Moet je studiefinanciering terugbetalen?

Of en wanneer je studiefinanciering een gift wordt, hangt af van je diploma. Je studentenreisproduct hoef je niet terug te betalen als je deze binnen 10 jaar behaalt. Een basisbeurs krijg je niet meer en een lening betaal je altijd terug. Hoeveel aanvullende beurs je moet terugbetalen, hangt af van de waarde van je diploma.

Andere veelgestelde vragen over studiefinanciering en leenstelsel

Wat is een basisbeurs voor studenten van hbo en wo?
Wat is een aanvullende beurs?
Krijg je nog een studentenreisproduct?
Hoe zit het met een lening voor je studie?
Wat is collegegeldkrediet?

Wil je nog meer weten? Bekijk dan de site van DUO.