Bachelor LAS

Social Innovation Project University College Tilburg: Liberal Arts and Sciences

Sociale Innovatie is een ‘hot topic’. De wereld heeft behoefte aan nieuwe, interdisciplinaire en toepasbare oplossingen voor de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. University College Tilburg biedt je de kans om bij te dragen aan sociale innovatie, niet alleen in je carrière ná je afstuderen, maar al tijdens je bacheloropleiding.

Sociaal en innovatief ondernemerschap

Het Social Innovation Project draait om sociaal en innovatief ondernemerschap. Je combineert enthousiasme en innovatieve ideeën met de basis van sociale innovatie en de allernieuwste theorie over sociale zaken. In samenwerking met een kleine groep studenten vanuit verschillende majors, identificeer je een sociale uitdaging (binnen de stad Tilburg). Samen ontwerp je een sociaal innovatieproject en brengen jullie je ideeën in de praktijk.

Gedurende dit project krijgen jullie de nieuwste inzichten van gastdocenten van binnen en buiten de universiteit. Bovendien word je begeleid door coaches van bedrijven uit de regio Tilburg, een unieke kans om al tijdens je studie een netwerk op te bouwen. Tijdens het proces leer je de kernvaardigheden die nodig zijn om je eigen project of bedrijfsidee te lanceren en te ontwikkelen. Bovendien zie je de resultaten direct in de maatschappelijke praktijk!

Wie gingen je voor?

De afgelopen jaren ontstond er binnen het Social Innovation Project een breed scala een ideeën. Zo werden onder andere de volgende projecten uitgewerkt: Een drugs-simulatie om middelbare scholieren de do’s en don’ts van drug te laten zien; Een pop-up restaurant dat is ontworpen om de aandacht te vestigingen op voedselverspilling; Een platform voor mensen om hun vaardigheden te delen; Een sociale bijeenkomst om het begrip van mensen over verschillende culturen te vergroten; Een project om de band tussen demente ouderen en hun familieleden te versterken; Een project dat kinderen die opgroeien in armoede helpt om hun volledige potentieel te bereiken; En een project om de dagbehandeling voor kinderen met verstandelijke beperkingen te verbeteren.

Wanneer kan ik deelnemen?

Het Social Innovation Project loopt in het tweede semester van het derde studiejaar van Liberal Arts and Sciences en is beperkt tot 20 studenten.