Bachelor events calendar Tilburg University

Aansluiting vo-wo

Hoe kunnen we de overstap van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs voor leerlingen zo soepel mogelijk laten verlopen? Deze vraag staat centraal bij het versterken van de aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. We bieden middelbare scholen inhoudelijke aansluitingsactiviteiten en -materialen aan. Zo streven we ernaar scholieren de juiste bagage mee te geven voor een succesvolle start in het hoger onderwijs.

Onze visie op aansluiting

We willen kennismaking met het hoger onderwijs al in een vroeg stadium aanbieden. Door leerlingen academische en algemene vaardigheden aan te leren beginnen zij beter voorbereid aan hun (wetenschappelijke) vervolgstudie. Samen met middelbare scholen en andere hogeronderwijs instellingen ontwikkelen we leerling- en docentgerichte aansluitingsactiviteiten en materialen.


Aan de slag met academische en algemene vaardigheden

Door leerlingen in het middelbaar onderwijs te laten starten met het trainen van academische vaardigheden, wordt de kans groter op een succesvolle voortzetting van hun studie in het hoger of wetenschappelijk onderwijs.


Hulp bij het begeleiden of coördineren van het profielwerkstuk

Ben je docent en begeleid je leerlingen bij het profielwerkstuk? Of coördineer je het profielwerkstuktraject op school? Kijk dan eens naar onderstaande informatie.

Landelijk platform

Via www.profielwerkstuk.nl kom je op een landelijk platform waaraan diverse Nederlandse onderwijsinstellingen samenwerken om leerlingen en docenten te ondersteunen bij het profielwerkstuk.

Je vindt er informatie en instructievideo’s over bijvoorbeeld het kiezen van een onderwerp, het formuleren van een goede onderzoeksvraag of het uitvoeren van literatuuronderzoek.

Samen studeren in de universiteitsbibliotheek van Tilburg University
Online Orientatiedagen

Cursus Begeleiding Profielwerkstuk

Zijn alle onderwerpen geschikt voor het profielwerkstuk? Waar let je op tijdens het literatuuronderzoek? Het kan nuttig zijn om je als begeleider nader te verdiepen in dergelijke onderdelen van het profielwerkstuk.

De Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS) biedt in het najaar de Cursus Begeleiding Profielwerkstuk aan. De cursus is een opfrisser voor jouw eigen onderzoeksvaardigheden waarin je praktische handvatten aangereikt krijgt voor de begeleiding van het profielwerkstuk.


Docentprofessionalisering

Als docent en decaan wil je je voortdurend blijven ontwikkelen. Tilburg University wil jou en jouw collega’s hierin graag faciliteren. Het Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS) heeft daarom een uitgebreid en divers aanbod op het gebied van docentprofessionalisering.

Vraag een terugkoppelrapportage op voor jouw middelbare school

  • Krijg meer inzicht in hoe jouw oud-leerlingen presteren aan onze universiteit
  • Bespreek deze rapportage tijdens een afspraak met een van onze adviseurs
Meer over deze rapportage

Jouw contactpersoon

  • Rian Aarts

    Rian Aarts

    Programmaleider Docentprofessionalisering

    "Als Programmaleider Docentprofessionalisering focus ik op professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs, met thema's zoals geletterdheid, digitalisering, burgerschap en academische vaardigheden. Ik geef ook onderwijs en doe onderzoek naar diversiteit, meertaligheid, hoe onderwijsprofessionals leren en de rol van onderzoek in scholen."

Heb je vragen?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk contact? Ik ga graag met je in gesprek!