Bachelor events calendar Tilburg University

Regionale samenwerking

Hoe verbeter en versterk je de aansluiting voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs met het wetenschappelijk onderwijs? In de eerste plaats is een goede samenwerking van belang. Daarom wil Tilburg University de samenwerking met onderwijsinstellingen in de regio versterken op het gebied van aansluiting op en doorstroom tussen onderwijssectoren. Wij zijn onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden.

Tilburg University en het voorgezet onderwijs

Samen met partners uit het voortgezet onderwijs ontwikkelen we nieuwe lespakketten en andere producten die zich richten op het versterken van de academische- en algemene vaardigheden. Ook ontwikkelen we materialen die decanen ondersteunen in het faciliteren van het maken van de studiekeuze. Zo helpen we mee om de overgang van de middelbare school naar de universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aan tafel bij de schooldecanenkringen 

Tilburg University sluit actief aan bij diverse regionale decanenkringen, zoals de kring Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem en het OVO-overleg. Bij andere kringen, zoals kring Utrecht, Rotterdam en Zeeland sluiten we aan op uitnodiging. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de ontwikkelingen in het voortgezet- en hoger onderwijs, en onze gezamenlijke bijdragen om loopbaanbegeleiding (LOB) en de aansluiting tussen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs verder te professionaliseren. 

Regionale voorlichtingskalender 

In samenwerking met Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hogeschool Zuyd, Maastricht University, Eindhoven University of Technology, Breda University of Applied Sciences, HAS Green Academy en Hogeschool de Kempel ontwikkelt Tilburg University ieder semester een regionale voorlichtingskalender. Zo is in een oogopslag duidelijk welke studiekeuzeactiviteiten de verschillende onderwijsinstellingen in de regio organiseren. De voorlichtingsactiviteiten zijn opgedeeld in drie categorieën: oriënteren, sfeer proeven en verdiepen.  

Download de regionale voorlichtingskalender (pdf)  

Netwerk voortgezet en hoger onderwijs West-Brabant

Hoe kunnen we de overstap naar het hoger onderwijs makkelijker maken en ervoor zorgen dat studenten een goede start maken in hun vervolgstudie? Dat bespreken we in het Netwerk voortgezet en hoger onderwijs West-Brabant.  Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en twintig middelbare scholen schuiven aan. De samenwerking richt zich op leren van en met elkaar en het delen van nieuwe inzichten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding, de aansluiting vo-wo, onderwijs en arbeidsmarkt.

Universiteiten van Nederland netwerkoverleg aansluiting vwo-wo 

Tilburg University maakt deel uit van het landelijk netwerkoverleg Universiteiten van Nederland ‘aansluiting vwo-wo’. De aangesloten universiteiten werken samen aan verschillende initiatieven om de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het universitair onderwijs te verbeteren. Een voorbeeld is het landelijk platform www.profielwerkstuk.nl.  

Heb je vragen?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk contact met een van onze adviseurs? We gaan graag met je in gesprek!