Bachelors Tilburg University

Antwoorden op veelgestelde vragen over matching

Heb je vragen over matching (studiekeuzecheck)? Wij beantwoorden een aantal veelgestelde vragen voor je.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via het contactformulier rechts onderaan de pagina.

Wat is matching?

Matching houdt in dat de universiteit scholieren begeleidt in het controleren van de gemaakte studiekeuze. Matching bestaat uit verschillende activiteiten. Welke activiteiten dat precies zijn, verschilt per opleiding. Deze activiteiten zijn bedoeld om jou een goede inschatting te laten maken of je voor de juiste studie hebt gekozen. Voorbeelden van matchingsactiviteiten zijn:

  • het bijwonen van een of meer colleges
  • het maken van een of meer tests
  • het voeren van een gesprek over je motivatie om voor een bepaalde studie te kiezen
Waarom matching?

Matchingsactiviteiten zijn bedoeld om jou een goede inschatting te laten maken of je voor de juiste studie hebt gekozen; of de opleiding aansluit bij wat je wilt en kunt. Dit vergroot de kans dat je de studie van je keuze met succes zult afronden.

Wanneer start matching?

Matching vindt plaats nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink. Na je aanmelding in Studielink ontvang je vanzelf een uitnodiging voor matching.

Let op: bij sommige opleidingen kun je alleen deelnemen aan matching als je je voor 1 mei hebt aangemeld in Studielink.

In hoeverre verschilt matching van de voorbereiding op je studiekeuze?

Bij de voorbereiding op het maken van een studiekeuze vorm je je een beeld van wat verschillende opleidingen inhouden. Op basis daarvan bepaal je of een studie je leuk lijkt. Dit doe je bijvoorbeeld door informatie te lezen op de website en door deel te nemen aan voorlichtings-, proefstudeer- en/of meeloopdagen. Deze activiteiten zijn bedoeld om de juiste keuze te maken.

Matching vindt plaats nadat je je hebt aangemeld voor een studie. Bij matching onderzoek je in hoeverre de opleiding die je leuk vindt, ook daadwerkelijk bij jou past. Matching is dus een soort controle op de gemaakte keuze.

Wat is het verschil tussen matching en selectie?

Bij selectie is het aantal plaatsen bij de opleiding beperkt en worden studenten geselecteerd door Tilburg University op basis van vooraf bekend gemaakte procedures en selectiecriteria. Bij selectie bepaalt de universiteit dus of je de opleiding van je keuze mag doen.

Bij matching gaat het om zelfreflectie: jij beslist nadat je de matchingsactiviteit(en) doorlopen hebt zelf of de opleiding van je keuze past bij wat je wilt en kunt. Je bepaalt vervolgens ook zelf of je de opleiding gaat doen.

Voor welke opleidingen geldt matching en voor welke geldt selectie?

In het overzicht Procedure per bacheloropleiding kun je zien voor welke opleidingen matching geldt en voor welke opleiding een selectieprocedure.

Gebeurt matching bij alle opleidingen op dezelfde manier?

De matchingsactiviteiten kunnen per opleiding verschillen. Zoek je opleiding op in het overzicht Procedure per bacheloropleiding en klik op de link. Vervolgens kom je op een pagina waar uitleg staat over de matchingsactiviteiten voor deze specifieke opleiding.

Ben ik verplicht om aan matchingsactiviteiten deel te nemen?

Voor een aantal opleidingen is deelname aan matching verplicht. Om na te gaan of matching verplicht is voor de opleiding van jouw keuze, zoek je de opleiding op in het overzicht Procedure per bacheloropleiding en klik je op de link. Vervolgens kom je op een pagina met meer informatie over matching voor deze specifieke opleiding. Hier vind je ook of matching voor de opleiding verplicht is.

Doet alleen Tilburg University aan matching?

Tilburg University is niet de enige Nederlandse universiteit die aan matching doet. Ook andere universiteiten in Nederland bieden bij veel van hun opleidingen matching aan.

Wat is het voordeel van matching voor mij?

Het voordeel van matching voor jou is dat het je helpt te bepalen of de studie van je keuze ook echt past bij wat je wil en kan. Kortom: matching vergroot de kans dat je de juiste studie kiest. Je weet waar je aan begint en kunt een goede studiestart maken. Op die manier vergroot matching de kans dat je de opleiding van je keuze met succes zult afronden.

Hoe ziet matching er precies uit?

Matching kan bestaan uit een of meer matchingsactiviteiten. Welke activiteiten dat precies zijn, verschilt per opleiding. Voorbeelden van matchingsactiviteiten zijn:

  • het bijwonen van een of meer colleges
  • het maken van een of meer tests
  • het voeren van een gesprek over je motivatie om voor een bepaalde studie te kiezen

Deze activiteiten zijn bedoeld om jou een goede inschatting te laten maken of je voor de juiste studie hebt gekozen.

Om na te gaan welke matchingsactiviteiten de opleiding van jouw keuze biedt, ga je naar het overzicht Procedure per bacheloropleiding en klik je op de link bij de opleiding. Vervolgens kom je op een pagina waar uitleg staat over de matchingsactiviteiten voor deze specifieke opleiding.

Kun je voor meerdere opleidingen tegelijkertijd aan matching deelnemen?

Je kunt je in Studielink in principe voor meerdere opleidingen tegelijk inschrijven (maximaal 3). Heb je je aangemeld voor meerdere opleidingen aan Tilburg University waarvoor matching geldt, dan ontvang je van elke opleiding afzonderlijk bericht met nadere informatie.

Wat als ik me pas na 1 mei voor een studie heb aangemeld?

Bij sommige opleidingen kun je alleen deelnemen aan matching als je je voor 1 mei hebt aangemeld in Studielink. Om na te gaan of dit geldt voor de opleiding van jouw keuze, zoek je de opleiding op in het overzicht Procedure per bacheloropleiding en klik je op de link. Vervolgens kom je op een pagina met meer informatie over matching voor deze specifieke opleiding.

Wanneer vinden de matchingsactiviteiten plaats?

De data waarop de matchingsactiviteiten plaatsvinden verschillen per opleiding. Opleidingen bieden hun matchingsactiviteiten vaak op meerdere momenten in het jaar aan. Zodra je je voor een opleiding hebt aangemeld in Studielink, ontvang je een uitnodiging voor matching. In de uitnodiging staat ook de datum van de matchingsactiviteit(en) vermeld. Bij veel opleidingen staan de data ook vermeld op de pagina met meer informatie over matching. Om dit na te gaan, zoek je de opleiding van jouw keuze op in het overzicht Procedure per bacheloropleiding en klik je op de link. Vervolgens kom je op een pagina met meer informatie over matching voor deze specifieke opleiding.

Moet ik vrij vragen van school om aan matching deel te kunnen nemen?

Als de matchingsactiviteit voor de opleiding van je keuze plaatsvindt op een dag waarop je les hebt op school, moet je zelf vrij vragen van school om aan de activiteit deel te kunnen nemen.

Wat als ik door omstandigheden niet kan deelnemen?

Kun je door omstandigheden niet deelnemen aan de matchingsactiviteit(en) van de opleiding van je keuze? Meld dit dan via de contactgegevens die vermeld staan in de uitnodiging die je hebt ontvangen voor de betreffende matchingsactiviteit(en). Vooral als deelname aan matching voor de opleiding verplicht is, is het van belang dat je uitlegt wat de reden is waarom je niet kunt deelnemen. De opleiding zal beoordelen of zij dit een gegronde reden vindt. Uiteraard zal worden gekeken of je op een later moment aan de matchingsactiviteit(en) kunt deelnemen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op matching?

Het is in de meeste gevallen niet nodig om je voor te bereiden voor een matchingsactiviteit. Als het wel belangrijk is om je voor te bereiden, dan word je hierover vooraf in de uitnodiging geїnformeerd. Hierbij zal dan ook worden uitgelegd hoe je je het beste kunt voorbereiden.

Wat gebeurt er nadat ik alle matchingsactiviteiten heb doorlopen?

Nadat je hebt deelgenomen aan de matchingsactiviteiten, ontvang je een rapport en/of een advies. In het rapport staat bijvoorbeeld beschreven op welke gebieden jouw talenten liggen en welke punten (nog) wat aandacht verdienen.

In sommige gevallen is het rapport zo opgesteld dat je de resultaten zelf kunt interpreteren. In andere gevallen wordt het rapport afgesloten met een advies van de universiteit. Op basis van het rapport dien je zelf de afweging te maken of je vasthoudt aan je studiekeuze, of dat je toch kiest voor een andere opleiding.

Is het advies dat je in sommige gevallen na afloop ontvangt bindend?

Krijg je na afloop van de matchingsactiviteiten voor een opleiding een advies, dan is dat advies niet bindend. Dat wil zeggen dat je de vrijheid hebt om met het advies te doen wat je wil. We adviseren je om het advies in alle gevallen serieus te nemen en het in overweging te nemen bij je beslissing of je vasthoudt aan je studiekeuze, of toch kiest voor een andere opleiding.

Kan ik na deelname aan matching nog van studiekeuze veranderen?

Je kunt na deelname aan de matchingsactiviteit(en) voor een of meer opleidingen nog van studiekeuze veranderen. Houd hierbij wel rekening met de deadline voor inschrijving.

Moet ik na verandering van studiekeuze opnieuw matching doorlopen?

Tot sommige opleidingen kun je alleen worden toegelaten nadat je hebt deelgenomen aan een matchingsactiviteit. Om na te gaan of deelname aan matching voor de opleiding van jouw keuze verplicht is en wanneer de laatste matchingsactiviteit wordt aangeboden, zoek je de opleiding op in het overzicht Procedure per bacheloropleiding en klik je op de link. Vervolgens kom je op een pagina met meer informatie over matching voor deze specifieke opleiding.