Students walking in the library

Vakkenpakket specialisatie LLB Ondernemingsrecht

Jaar 1

In het eerste jaar volg je de basis van de bachelor Rechtsgeleerdheid en verwerf je een brede basiskennis van het recht, om zo als toekomstig jurist van alle markten thuis te zijn. Je maakt kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en de grondbeginselen van het recht. In het vak Europese Rechtsgeschiedenis ga je leren om een kritische houding te ontwikkelen, waarbij je je gaat verdiepen in de historische effecten van het recht. Waar komt ons recht vandaan? Wat willen we met het recht? Hoe functioneert het recht in de samenleving?  Je volgt dit gedeelte van het programma samen met studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Na het eerste jaar kies je definitief voor de specialisatie Ondernemingsrecht. 

Focus op juridische vaardigheden

In het eerste jaar ontwikkel je academische en juridische vaardigheden. Binnen het vak Inleiding Rechtswetenschap leer je bijvoorbeeld om de wettenbundel te hanteren, juridische argumentaties te analyseren, zelfstandig juridisch onderzoek te doen en een juridisch betoog te schrijven.

Goede beheersing Nederlandse taal

Taal is een essentieel onderdeel van je gereedschapskist als jurist. Daarom krijg je in het eerste jaar een taaltoets. Hierin laat je zien dat je de onderdelen spelling, formulering en grammatica op VWO-niveau beheerst.

  Jaar 2

  In het tweede jaar ga je je meer verdiepen in ondernemingsrechtelijke vakken, zoals Business Law, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar hoe ondernemingen functioneren binnen grote concernverhoudingen. Daarnaast volstaat een ondernemingsrechtjurist niet zonder goede kennis van economie, financiering, accounting en organisatieleer. Daarom volg je ook vakken op terreinen buiten het juridische vakgebied, zoals Rechtseconomie voor Ondernemingsrecht.

   De volgende vakken worden in het tweede jaar verzorgd:

   • Internationaal Recht
   • Grondrechten
   • Rechtsbescherming tegen de overheid
   • Rechtsfilosofie A
   • Rechtseconomie voor Ondernemingsrecht

   Jaar 3

   In het derde jaar verdiep je je verder in Ondernemingsrecht en volg je vakken als Arbeidsrecht en Ondernemingsfinanciering en accounting voor Ondernemingsrecht. In het vak Organisatieleer –en strategie voor ondernemingsrechtjuristen bestudeer je op welke wijze een ondernemingsorganisatie het meest efficiënt kan worden ingericht en hoe een onderneming zijn groeiambities kan realiseren binnen de juridische kaders.

   Tenslotte pas je alle academische vaardigheden die je in de opleiding hebt opgedaan toe bij het schrijven van je eindscriptie: de bachelorthesis.

   Je kunt dit jaar ook zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren. Tilburg Law School heeft een uitstekend internationaal netwerk waar je gebruik van kunt maken.

   De volgende vakken worden in het derde jaar verzorgd:

   • Recht en Entrepreneurship / Methodologie
   • Ondernemingsethiek
   • Strafrechtelijke Aansprakelijkheid
   • Organisatieleer en –strategie voor Ondernemingsrecht
   • Ondernemingsfinanciering en Accounting voor Ondernemingsrecht
   • Burgerlijk Procesrecht en Geschiloplossing
   • Arbeidsrecht
   • Strafprocesrecht
   • Praktijkvaardigheden voor Ondernemingsrecht
   • Methodologie / Bachelorthesis