Bachelor Ondernemingsrecht

Programma en vakken specialisatie Ondernemingsrecht LLB

In de beroepspraktijk gaat juridische kennis vaak hand in hand met kennis van andere terreinen. Daarom is het voor werkgevers belangrijk dat je als jurist ook bekend bent met andere disciplines, zoals boekhouden, organisatiewetenschap en economische theorieën. In de specialisatie Ondernemingsrecht worden juridische vakken gecombineerd met vakken uit andere richtingen, zoals economie, organisatiewetenschappen en ondernemingsethiek.

Je gaat aan de slag met vragen als:

 • Wat zijn de juridische aspecten van een fusie of overname? 
 • Hoe kan een onderneming zijn groeiambities realiseren binnen de juridische kaders? 
 • Hoe steekt een beursgang van een bedrijf juridisch in elkaar?
 • Kan een onderneming staatssteun ontvangen? Wat zijn daarvan de consequenties voor de maatschappij?
 • Hoe geeft een onderneming inhoud aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Welke rol speelt ethiek een rol bij het nemen van ondernemingsbeslissingen?

Video: deze opleiding in het kort (03:18)

Structuur en inhoud van het programma

Het eerste jaar verwerf je met Rechtsgeleerdheid een brede basiskennis van de hoofdgebieden van het recht: ondernemingsrecht, strafrecht, privaatrecht en staats- en bestuursrecht. Na het eerste jaar kies je voor de specialisatie Ondernemingsrecht en ligt de focus op ondernemingsrechtelijke vakken. In het derde jaar ligt de nadruk op verdieping van het ondernemingsrecht en verbreding van de kennis van andere disciplines. Daarnaast schrijf je een eindscriptie: de bachelorthesis.

Bekijk de inhoud van jaar 1

Het eerste jaar volg je samen met Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht en maak je kennis met de belangrijkste rechtsgebieden: Privaatrecht, Strafrecht, Staats- en Bestuursrecht, Internationaal- en Europees recht. Na het eerste jaar kies je definitief voor de specialisatie Ondernemingsrecht.

Naast alle inleidende vakken, ligt de focus op het ontwikkelen van juridische praktijkvaardigheden. Dit gebeurt onder andere binnen de cursus Praktijkvaardigheden Procesrecht.

Je volgt de volgende vakken:

 • Inleiding Ondernemingsrecht
 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding Constitutioneel Recht
 • Inleiding Internationaal/EU Recht
 • Inleiding Rechtswetenschap
 • Inleiding Straf- en Strafprocesrecht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Praktijkvaardigheden Procesrecht
 • Inleiding Belastingrecht
 • Taaltoets Nederlands
 • Europese Rechtsgeschiedenis

Taal is een essentieel onderdeel van je gereedschapskist als jurist. Daarom krijg je in het eerste jaar een taaltoets Nederlands. Hierin laat je zien dat je de onderdelen spelling, formulering en grammatica op VWO-niveau beheerst.

Bekijk de inhoud van jaar 2

In het tweede jaar verdiep je je in ondernemingsrechtelijke vakken, zoals Business Law, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar hoe ondernemingen functioneren binnen grote concernverhoudingen.

Daarnaast volstaat een ondernemingsrechtjurist niet zonder goede kennis van economie, financiering, accounting en organisatieleer. Daarom volg je ook vakken op terreinen buiten het juridische vakgebied, zoals Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht.

Je volgt de volgende vakken:

 • EU Recht
 • Contractenrecht
 • Goederenrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Business Law
 • International Law
 • Grondrechten
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Rechtsfilosofie A
 • Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht
 • Talent & Career Development (OR)
Bekijk de inhoud van jaar 3

In het derde jaar verdiep je je verder in Ondernemingsrecht en volg je o.a. vakken als Arbeidsrecht en Ondernemingsfinanciering.  In het vak Organisatie –en strategie voor ondernemingsrechtjuristen bestudeer je op welke wijze een ondernemingsorganisatie efficiënt kan worden ingericht en hoe een onderneming zijn groeiambities kan realiseren binnen de juridische kaders.

Tenslotte pas je alle academische vaardigheden die je hebt opgedaan toe bij het schrijven van je eindscriptie: de bachelorthesis.

Je volgt de volgende vakken:

 • Fiscale aspecten van ondernemen
 • Ondernemingsethiek
 • Ondernemingsfinanciering
 • Strafrechtelijke Aansprakelijkheid
 • Organisatieleer & –strategie voor Ondernemingsrecht
 • Burgerlijk Procesrecht en Geschiloplossing
 • Arbeidsrecht
 • Strafprocesrecht
 • Praktijkvaardigheden voor Ondernemingsrecht
 • Bachelorthesis
 • Career Development TLS

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom Ondernemingsrecht in Tilburg?

 • Je krijgt in Tilburg de unieke mogelijkheid om je al tijdens de bacherlorfase te specialiseren in Ondernemingsrecht én legt de basis voor het civiel effect.
 • Kies je voor Ondernemingsrecht, dan kies je voor een relatief kleinschalige opleiding met een hechte community. Het onderwijs in het eerste jaar van de opleiding volg je grotendeels samen met studenten uit je eigen (werk)groep van de specialisatie Ondernemingsrecht.
 • Je leert verder te kijken dan de grenzen van je vakgebied, zodat je later goed kunt samenwerken met andere specialisten binnen een onderneming. Het begrijpen van ‘talen’ die in een multidisciplinaire werkomgeving worden gesproken, is onmisbaar in het werkveld.   

Geïnteresseerd in de bachelor Ondernemingsrecht?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden