Achtergrond bachelor en

Online Culture: Digital Media

Waarom keken 2 miljard mensen op Youtube naar Gangnam Style? Wat ‘zeggen’ mensen precies als ze op de like-button van Facebook klikken? Waarom is iedereen voortdurend selfies aan het maken? En hoeveel invloed heeft Google eigenlijk op je kennis en meningen? Deze vragen komen aan bod in de major Online Culture: Digital Media.

Digitaal leven

Binnen deze major onderzoek je de effecten van digitalisering op ons leven en samenleven. Digitale media zijn een vanzelfsprekend onderdeel van bijna alle persoonlijke, professionele, sociale en politieke activiteiten geworden. In deze opleiding bekijken we het verschijnsel digitalisering daarom breder dan alleen vanuit communicatie- of ICT-perspectief. We onderzoeken hoe digitale media in elkaar zitten en hoe ze functioneren, hoe digitalisering heeft gezorgd voor nieuwe culturele producten en kunstvormen, voor andere sociale praktijken en nieuwe manieren om de wereld te ervaren. Hoe beïnvloeden digitale media bijvoorbeeld de manier waarop burgers betrokken zijn bij politieke besluitvorming en openbaar bestuur? Hoe hebben ze onze opvattingen over privacy veranderd?

Kritische duiding

Met de toenemende digitalisering groeit in de samenleving ook de behoefte aan mensen die deze ontwikkelingen kritisch volgen en duiden. In deze major verwerf je de kennis en vaardigheden om die rol te vervullen. Je leert om culturele fenomenen op een actuele manier te analyseren en interpreteren en om een kritische eigen stem te laten horen in een presentatie, debat of (online) publicatie. Deze vaardigheden worden hoog gewaardeerd door werkgevers, zowel nationaal als internationaal.

Toekomstmogelijkheden

De major Online Culture: Digital Media bereidt je voor op een loopbaan in de digitale cultuur van vandaag. Je moet daarvoor kunnen organiseren, analyseren, interpreteren en presenteren: zowel mondeling en schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels. Afgestudeerden komen terecht in zowel de commerciële als de publieke sector. Je vindt ze bijvoorbeeld bij marketing- en communicatieafdelingen in de creative industry, bij onderzoek- en adviesbureaus, (online) mediabedrijven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen. Denk daarbij aan beroepen als:

  • Online media strateeg
  • Marketing & communicatie-adviseur
  • Digital arts consultant
  • Graphic- / webdesigner
  • Advertising marketeer
  • Media & event-manager
  • Communicatiemedewerker
  • Journalist / publicist

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact