Students in the library

Waarom BSc Organisatie​wetenschappen in Tilburg?

Geen enkele organisatie kan geheel zelfstandig voortbestaan. Er moet worden overlegd met leveranciers, de overheid, de moederorganisatie en soms ook met de concurrentie. Daarnaast moet meer dan ooit rekening worden gehouden met de wensen van de consument en van maatschappelijke organisaties en burgers.

Die willen niet alleen kwaliteit voor een lage prijs, maar eisen ook nog eens dat er een verantwoord milieubeleid wordt gevoerd. Maar ook dat op een goede manier met het personeel wordt omgegaan en dat het bedrijf geen overlast bezorgt voor omwonenden. In die contacten van bedrijven met allerlei andere organisaties en groeperingen, gaat het steeds om het afstemmen van belangen en acties op elkaar. Dit is het vakgebied waarmee Organisatiewetenschappen zich bezighoudt.

Binnen organisaties

Ook binnen organisaties is de onderlinge afhankelijkheid enorm groot. Individuen kunnen nog zo hard werken, 'meters maken' doe je door samen te werken, kennis en ideeën uit te wisselen.

De menselijke factor

Bij Organisatiewetenschappen bestudeer je bedrijven en organisaties in de publieke en non-profitsector. Zo kijk je naar de (samenwerkings)relaties binnen organisaties, tussen organisaties en naar de verhouding van organisaties met hun maatschappelijke omgeving. Omdat de menselijke factor een cruciale rol heeft in onze kenniseconomie, staat deze human side of business centraal bij Organisatiewetenschappen.

Bij Organisatiewetenschappen bestudeer je:

  • Relaties binnen organisaties (organisatiepsychologie): het uitwisselen van informatie en samenwerking tussen individuen, teams, afdelingen en groepen. Dat zijn de cruciale succesfactoren in de huidige kenniseconomie.
  • Relaties tussen organisaties (organisatiesociologie): in de kenniseconomie gaat het over nieuwe vormen van organiseren waarin succesvolle samenwerking in strategische allianties, ketens en interorganisatorische netwerken tot stand komt.
  • Naast deze basisdisciplines wordt voor het bestuderen van organisaties ook geput uit de economische, management- en strategiedisciplines.