Academic Pre-Bachelor Tilburg University costs

Kosten academische pre-bachelor

Als je een vluchteling bent en je bent cliënt bij het UAF, dan hoef je alleen de eigen bijdrage voor de inburgering te betalen. De eigen bijdrage is €3.750 plus de kosten voor inburgeringsexamens en kun je betalen uit een DUO-lening.

Als je wilt of moet inburgeren, dan kun je een lening aanvragen bij DUO. Met deze lening van maximaal € 10.000 kun je taalcursussen en examentrainingen inkopen. Als je asielmigrant bent, hoef je de lening niet terug te betalen na het behalen van het inburgeringsdiploma. 

Voorwaarden gebruik DUO-lening

De pre-bachelor van Tilburg University is onderdeel van het Language Center. Het Language Center van Tilburg University heeft het keurmerk Blik op Werk. Je mag het bedrag van € 3.750 plus de kosten voor inburgeringsexamens betalen uit een DUO-lening.

Als je de eigen bijdrage voor de inburgering wilt betalen uit een DUO-lening, dan moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Er is aantoonbaar minimaal € 3.750 beschikbaar van je DUO-lening voor inburgering. Je kunt een recente brief van DUO laten zien, waarin het bedrag staat dat je nog mag lenen.
  • Je hebt nog geen aanmelding gedaan voor de verschillende onderdelen van het Inburgeringsexamen. Je doet Staatsexamen NT2, programma II en examen KNM en ONA op de datum die Tilburg University bepaalt.

Betaling

Tilburg University factureert de eigen bijdrage van € 3.750 in drie termijnen. Als tijdens de pre-bachelor blijkt dat we de kosten niet kunnen declareren bij DUO, zullen we het rechtstreeks bij je in rekening brengen.