students talking

Specialiseren in Forensische Psychologie

In de major Forensische Psychologie richt je je op de ontwikkeling van afwijkend gedrag en op de oorzaken (risicofactoren in de persoon, de omgeving) die ten grondslag liggen aan afwijkend en delinquent gedrag dat maatschappelijk als afwijkend en/of strafbaar wordt beschouwd. Je oriënteert je op toepassingen in het werken in het justitieel systeem, zoals bijzondere jeugdzorg, een forensisch poliklinisch centrum of een tbs-kliniek waar gespecialiseerde hulpverlening wordt geboden aan ontspoorde jongeren, volwassenen en gezinnen. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

Aansluitende masters

De master Klinische Forensische Psychologie, de research master Individual differences and Assessment en de master Victimology and Criminal Justice. Buiten Tilburg een master Criminologie of een vergelijkbare opleiding in de psychologie aan een andere instelling.

Kenmerkende vakken

  • Inleiding in de forensische psychologie
  • Risicotaxatie
  • Criminaliteit, cognitie en persoonlijkheid
  • Diagnostiek

Bekijk je programma wanneer je kiest voor de major Forensische Psychologie