Bachelor Psychology

Programma en vakken Psychologie BSc

Tijdens de bacheloropleiding Psychologie leer je hoe mensen zijn, denken, voelen, en beslissingen nemen. Naast een brede basis in alle gebieden van de psychologie, geeft het flexibele curriculum je de mogelijkheid een unieke combinatie van twee specialisaties te kiezen in je major en minor.

Structuur en inhoud van het programma

In het eerste jaar krijg je een algemene basisopleiding in de psychologie en maak je kennis met alle belangrijke onderwerpen waar de psychologie zich mee bezig houdt. Door de brede basis ben je in staat om in het tweede jaar je specialisatie te kiezen uit negen verschillende majors, waarin je je kennis van de psychologie gaat verbreden.

In het derde jaar rond je de major af en geef je een individuele invulling aan je studie door het kiezen van een minor. Daarnaast krijg je in het derde jaar ruimte om zonder studievertraging een semester naar het buitenland te gaan.

Tijdens de opleiding breng je de theorie direct in de praktijk met lab onderzoek, practica, praktijkopdrachten, workshops en onderzoeksopdrachten. Ook werk je veel samen met je medestudenten tijdens groepsopdrachten en werkcolleges. 

Let op: sommige colleges van de Nederlandstalige bachelor Psychologie kunnen in het Engels zijn. Denk hierbij ook aan de literatuur en collegeslides.

Bekijk de inhoud van jaar 1

Je krijgt in het eerste jaar een brede basis in de psychologie en maakt kennis met alle belangrijke onderwerpen waar de psychologie zich mee bezig houdt. Met behulp van deze brede basis ben je in staat om in het tweede jaar je specialisatie te kiezen in de vorm van je major. Alle vakken worden in het Nederlands gegeven. In het eerste jaar neem je voor een aantal uur deel aan een psychologisch onderzoek als proefpersoon. 

Je volgt de volgende vakken in blok 1:

 • Functieleer
 • Inleiding en Geschiedenis van de Psychologie
 • Inleiding Methodenleer
 • Academische Vaardigheden A
 • Programma voor Academisch Studie Succes (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 2:

 • Sociale Psychologie
 • Persoonlijkheidspsychologie
 • Inleiding Methodenleer
 • Academische Vaardigheden A
 • Programma voor Academisch Studie Succes (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 3:

 • Hersenen en Gedrag
 • Bewustzijnsfilosofie
 • Inleiding Statistiek
 • Academische Vaardigheden B
 • Programma voor Academisch Studie Succes (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 4:

 • Ontwikkelingsleer
 • Psychopathologie
 • Inleiding Statistiek
 • Academische Vaardigheden B
 • Programma voor Academisch Studie Succes (PASS)
Bekijk de inhoud van jaar 2

Naast een aantal verbredingsvakken en statistiekvakken kies je in het tweede jaar een unieke major die de kern van je verdere opleiding vormt. In elk blok volg je een majorvak, je leert beroepsvaardigheden en je doet in een klein groepje onder begeleiding onderzoek in de door jou gekozen major.

De verbredingsvakken Biologische Psychologie, Culturele Psychologie en Sociologie plaatsen je kennis van het eerste jaar in een bredere context. De statistiekvakken Correlationele onderzoeksmethoden en Experimentele onderzoeksmethoden, verdiepen je methodologische en statistische kennis.

Verderop op deze pagina lees je meer over de specialisaties en de bijbehorende vakken

Bekijk de inhoud van jaar 3

Je sluit je major in het derde jaar af met een op de beroepspraktijk gericht vak. Daarnaast volg je aan het begin van het derde jaar het laatste vak op het gebied van statistiek, dat gericht is op het toepassen van alle opgedane kennis in de onderzoekspraktijk.

Na het afronden van je major geef je een individuele invulling aan je studie (vrije keuzeruimte)  door het kiezen van een minor en twee keuzevakken op het gebied van je interesse. Dit kunnen vakken zijn uit de Psychologieopleiding, maar ook daarbuiten. Je kunt zowel je minor als je keuzevakken in het buitenland doen, aan een andere faculteit van Tilburg University of bij een andere universiteit in Nederland.

Je sluit je opleiding af met een bachelorscriptie op het gebied van je major.

International exchange: studeren in het buitenland

We moedigen alle studenten aan om internationale ervaring op te doen. Een populaire en zeer leuke optie is om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Als uitwisselingsstudent studeer je (meestal) een semester aan een van de vele internationale partneruniversiteiten van Tilburg University.

Het Study Abroad & Exchange Office van Tilburg University staat voor je klaar om je te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden binnen je studieprogramma. Een toegewijde Study Abroad & Exchange Coördinator adviseert je voor, tijdens en na je uitwisseling.

De meeste studenten komen in aanmerking voor een beurs om je financieel te ondersteunen tijdens jouw uitwisselingservaring. Er zijn ook aanvullende beurzen beschikbaar voor studenten met speciale behoeften of een moeilijke financiële situatie.

Meer over studeren in het buitenland

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Specialisaties binnen Psychologie

In het tweede jaar specialiseer je je met je major in één van de negen specialisatierichtingen.

Arbeids- en Organisatiepsychologie

In deze Engelstalige specialisatie richt je je op het toepassen van psychologische inzichten op organisatiegedrag. Je oriënteert je op toepassingen van de organisatiepsychologie op bijvoorbeeld management, beleid en human resource vraagstukken:

 • Hoe gedragen mensen zich in organisaties?
 • Hoe kunnen mensen gemotiveerd worden?
 • Hoe kunnen we mensen in organisaties zich goed laten voelen?
 • Hoe selecteren we de juiste mensen?

Bekijk een impressie van Arbeids- en Organisatiepsychologie (video - 2:27 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Work Psychology
 • Organizational Psychology
 • Diversity and Inclusion at Work
 • Applied Work and Organizational Psychology
Cognitieve Neuropsychologie

In de specialisatie Cognitieve Neuropsychologie richt je je op normale en afwijkende ontwikkeling van de hersenen en bijbehorende functies op het gebied van cognitie, gedrag, en emotie, alsmede op de diagnose en behandeling van functiestoornissen. Je oriënteert je op toepassingen in neuropsychologische diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg en daarbuiten. Je kunt deze specialisatie zowel in het Engels als in het Nederlands volgen.

 • Hoe werken de hersenen in termen van perceptie, aandacht, herkenning en taal?
 • Wat als het fout gaat in de hersenen, wanneer je je arm(en) niet meer kunt bewegen, bij schizofrenie, autisme?
 • Wat gebeurt er in je hersenen en wat is de invloed hiervan op je gedrag?

Bekijk een impressie van Cognitieve Neuropsychologie (video - 2:49 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Inleiding Klinische Neuropsychologie
 • Cognitive Neuropsychology
 • Neuropsychologisch assessment
 • Psychodiagnostiek
Economische Psychologie

In de Engelstalige specialisatie Economische Psychologie richt je je op het toepassen van sociaalpsychologische inzichten op economisch gedrag. Je oriënteert je op toepassingen van de economische psychologie in bijvoorbeeld marketing, consumentengedrag en gedragsverandering.

 • Hoe nemen mensen beslissingen?
 • Hoe gaan mensen om met schaarste?
 • Hoe reageren mensen op advertenties?
 • Waarom zijn we niet goed voorbereid op ons pensioen?
 • Hoe maken we bepaalde keuzes?

Bekijk een impressie van Economische Psychologie (video - 3:15 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Economic Psychology
 • Attitudes and Advertising
 • Consumer Behavior
 • Behavioral Change
Forensische Psychologie

In de specialisatie Forensische Psychologie richt je je op de ontwikkeling van gedrag dat maatschappelijk als afwijkend en/of strafbaar wordt beschouwd en op de oorzaken (risicofactoren in de persoon en de omgeving) die hieraan ten grondslag liggen. Je oriënteert je op toepassingen in het werken in het justitieel systeem, zoals bijzondere jeugdzorg, een forensisch poliklinisch centrum of een tbs-kliniek waar gespecialiseerde hulpverlening wordt geboden aan ontspoorde jongeren, volwassenen en gezinnen. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

 • Waarom vertonen mensen gewelddadig gedrag?
 • Hoe worden mensen zoals ze zijn?
 • Wat kunnen we hieraan doen?

Bekijk een impressie van Forensische Psychologie (video - 2:22 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Inleiding in de Forensische Psychologie
 • Risicotaxatie
 • Criminaliteit, Cognitie en Persoonlijkheid
 • Psychodiagnostiek
Klinische Psychologie

In de specialisatie Klinische Psychologie richt je je op de ontwikkeling en behandeling van mensen met psychische stoornissen, met een nadrukkelijk oog voor diversiteit (bijvoorbeeld leeftijd, gender en etniciteit). Je oriënteert je op toepassingen in het werken bij de huisarts (POH-GGZ), in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en in het maken van beleid rondom zorg en geestelijke gezondheid. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

 • Hoe kunnen mensen met een probleem in hun sociale functioneren het beste worden behandeld?
 • Hoe kunnen mensen met een probleem in hun cognitief functioneren, bijvoorbeeld mensen met een aangetast denkvermogen, het beste worden behandeld?
 • Hoe kunnen mensen met een probleem in hun emotionele functioneren, mensen met een negatief zelfbeeld of faalangst bijvoorbeeld, het beste worden behandeld?

Bekijk een impressie van Klinische Psychologie (video - 2:51 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Emoties: Wetenschappelijke en Klinische Aspecten
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Inleiding Behandelmethoden
 • Psychodiagnostiek
Medische Psychologie

In de specialisatie Medische Psychologie richt je je op patiënten met psychische problemen naar aanleiding van een somatische aandoening. Je oriënteert je op toepassingen in het werken in het ziekenhuis, revalidatiecentra, bij de huisarts (POZ-GGZ), in verpleeghuizen en in het maken van beleid rondom zorg en gezondheid. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als het Engels volgen.

 • Waarom vinden we achtbaanritjes leuk (terwijl ze stressvol zijn)?
 • Waarom kunnen we onszelf niet kietelen?
 • Veroorzaakt een depressie diabetes of veroorzaakt diabetes een depressie?
 • Kan een man nog steeds ejaculeren na een vasectomie (mannelijke sterilisatie)?
 • Hebben singles vaker seks dan getrouwde mensen?
 • Ik pieker veel de laatste tijd, is dit gelinkt aan mijn medische behandeling?

Bekijk een impressie van Medische Psychologie (video - 2:58 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Stress en Gezondheid
 • Seksuologie
 • Klinische Gezondheidspsychologie in de Geneeskunde
 • Psychodiagnostiek
Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie

In de specialisatie Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie richt je je op de ontwikkeling van mensen gedurende de gehele levensloop, van baby’s tot senioren. Je oriënteert je op toepassingen in het werken in de jeugdzorg, bij consultatiebureaus, in klinieken en op scholen. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

 • Hoe veranderen mensen als ze ouder worden?
 • Hoe worden mensen zoals ze zijn?
 • Hoe verschillen jongeren van oudere mensen?
 • Hoe denken adolescenten?

Bekijk een impressie van Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie (video - 2:24 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Ontwikkeling van Persoonlijke Relaties
 • Positieve Psychologie en Ontwikkeling
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Psychodiagnostiek
Psychological Methods and Data Science

In de Engelstalige specialisatie Psychological Methods and Data Science richt je je op het toepassen van moderne en meer geavanceerde methodes in de psychologie. Je oriënteert je op toepassingen in het werken als data analist bij bijvoorbeeld test- en adviesbureaus in de gezondheidszorg, marketing, human resource management of bij de overheid.

 • Hoe clusteren we individuen in een klein aantal betekenisvolle subgroepen met behulp van een set waargenomen variabelen, bijvoorbeeld een set symptomen? 
 • Hoe verkennen en visualiseren we de relaties tussen een reeks waargenomen variabelen met behulp van een netwerkbenadering? 
 • Hoe definiëren en analyseren we modellen waarin gegevens een geneste multilevel-structuur hebben? 
 • Hoe analyseren we voorwaardelijke processen in padmodellen? 
 • Hoe kunnen we bewijs in de gegevens kwantificeren ten gunste van een statistische hypothese? 
 • Hoe kunnen we de “data science”-benaderingen voor sociaal en gedragsonderzoek adequaat gebruiken?

Bekijk een impressie van Psychological Methods and Data Science (video - 2:51 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Topics in Casual Analysis
 • Topics in Psychological and Sociological Measurement
 • Introduction to Statistical Science
 • Introduction to Data Science
Sociale Psychologie

In de Engelstalige specialisatie Sociale Psychologie richt je je op het begrijpen en toepassen van fundamentele sociaalpsychologische vraagstukken in maatschappelijke context. Je oriënteert je op toepassingen van de sociale psychologie in beleids- en onderzoeksafdelingen bij de overheid en bij bedrijven.

 • Wat is normaal gedrag?
 • Wie zijn wij?
 • Hoe kun je het gedrag van mensen beïnvloeden?
 • Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen?
 • Hoe kun je mensen om een goede reden manipuleren?

Bekijk een impressie van Sociale Psychologie (video - 2:43 min)

Je volgt onder andere de volgende vakken:

 • Evolutionary Psychology
 • Group Dynamics
 • Social Cognition
 • Applied Social Psychology

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom Psychologie in Tilburg?

 • Het curriculum van Psychologie in Tilburg geeft je de vrijheid om je eigen programma vorm te geven.
 • Je hebt de keuze uit negen specialisatierichtingen en jij bepaalt in welke twee specialisatierichtingen jij je verder gaat verdiepen.
 • Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het samenstellen van het programma dat het beste past bij jouw talenten en carrièrewensen.
 • Alleen in Tilburg kun je je profileren op het gebied van Economische, Forensische of Medische Psychologie en word je opgeleid door topacademici in Nederland.

Geïnteresseerd in de bachelor Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden