students talking

Past BSc Psychologie bij mij?

Ben je gefascineerd door mensen, door wat ze denken en voelen en door wat ze doen? Wil je een goede wetenschappelijke opleiding, maar wil je je kennis ook kunnen toepassen in de praktijk? Wil je een studie waarin je je kunt specialiseren, maar waarmee je ook veel kanten op kunt? Dan past de studie Psychologie in Tilburg bij jou. Dit is wat wij van jou vragen:

Je bent geïnteresseerd in hoe mensen functioneren

Psychologie is een brede studie. Je komt mensen en menselijk gedrag namelijk overal tegen. Om een studie psychologie succesvol af te ronden, is het nodig dat je de drive hebt om te snappen hoe mensen functioneren, hoe ze denken en voelen en hoe ze zich gedragen. Kortom: je wilt niet alleen maar werken met mensen, maar ze ook begrijpen.

Je hebt een kritische houding

Als je een wetenschappelijke bachelor in de psychologie kiest, dan word je vanaf de start betrokken bij het uitvoeren en toepassen van wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat je naast je kennis ook kritische vaardigheden nodig hebt om actuele onderwerpen te analyseren en te verklaren. Dit betekent dat je niet zomaar iets gelooft, maar dat je het echt wilt begrijpen en dat je - als er nog geen kennis over is - in staat bent om je vraag op een wetenschappelijke manier te onderzoeken.

Je kunt zelfstandig werken

Voor een studie staat 40 uur per week. Een deel van deze tijd breng je door op de campus, bij grote hoorcolleges, kleinschalige werkcolleges en practica en samen studerend met je studiegenoten. Een flink deel van de tijd studeer je echter ook alleen. Dit betekent dat je in staat moet zijn om zelf te plannen, de opdrachten uit te werken, problemen op te lossen en informatie te verzamelen. Wij begeleiden je zo goed mogelijk in het verkrijgen van goede studievaardigheden, maar studeren doe je uiteindelijk toch echt zelf.

Je bent niet bang voor statistiek

Psychologen zijn geïnteresseerd in mensen; de psychologie als wetenschap houdt in dat je moet leren gebruik te maken van onderzoeksmethodes om nauwkeurige beschrijvingen en verklaringen te vinden van menselijk gedrag. Hiervoor is statistiek een belangrijk instrument. Omdat we weten dat sommige studenten dit moeilijk vinden, besteden we in Tilburg extra aandacht aan statistiek, zowel aan de theorie als de toepassing.

Ben je enthousiast geworden? Dan is de studie Psychologie in Tilburg echt iets voor jou!