Campus students talking

Vakkenpakket BSc Public Governance

Het programma is opgebouwd uit vijf doorlopende leerlijnen, die als een rode draad door je studie lopen. De thema’s binnen de leerlijn sluiten op elkaar aan en leggen de basis voor het begrip Public Governance.

Deze leerlijnen leggen het fundament voor jou toekomstige loopbaan als Public Goverance professional:

  • Macroniveau: Hoe zijn overheden georganiseerd?
  • Mesoniveau: Hoe functioneren organisaties?
  • Microniveau: Hoe wordt beleid gemaakt?
  • Multi-level: Hoe functioneren netwerken?
  • Onderzoeksvaardigheden

Gedurende het programma volg je vakken die binnen één van de leerlijnen vallen, zo leer je voortdurend te schakelen tussen de verschillende perspectieven.

Macro-niveau: Hoe zijn overheden georganiseerd?

De eerste leerlijn laat je kennis maken met het vergelijkend analyseren van Public Governance op macroniveau. Vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief ga je leren hoe overheden zijn georganiseerd en wat hun rol is in de economie en samenleving.

Macroniveau: voorbeeld van vakken

Meso-niveau: Hoe functioneren organisaties?

Je gaat vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief het functioneren van (semi) publieke organisaties nader bestuderen.

Mesoniveau: voorbeeld van vakken

Micro-niveau: Hoe wordt beleid gemaakt?

Je krijgt inzicht in het krachtenveld waarbinnen bestuurders, ambtenaren en andere professionals tot besluitvorming over beleid komen.

Microniveau: voorbeeld van vakken

Multilevel: Hoe functioneren netwerken?

Binnen de leerlijn Governance en netwerken, bestudeer je hoe een netwerk functioneert. Niet alleen individuele organisaties, maar netwerken van organisaties kunnen samen meerwaarde produceren in de hedendaagse governance-praktijken. Je leert een netwerk vanuit verschillende perspectieven te analyseren en leert hoe je strategisch kunt sturen in de samenwerking tussen overheden, (semi)publieke instellingen en bedrijven.

Multilevel: voorbeeld van vakken

Onderzoeksvaardigheden

Gedurende het programma kijk je op academisch niveau naar maatschappelijke vraagstukken en je ontwikkelt praktische onderzoeksvaardigheden om deze vraagstukken te analyseren en aanbevelingen te doen voor oplossingen.

Bekijk een overzicht van het volledige vakkenpakket