Achtergrond bachelor en

Waarom Public Governance in Tilburg?

Het onderwijs van de bachelor Public Governance wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, het internationale karakter en veel aandacht voor de bestuurspraktijk.

De eigentijdse onderwijsfilosofie van de opleiding is opgebouwd uit vijf pijlers:

  • Community-based learning: groepsgericht werken in een internationale leeromgeving. Zowel studenten als docenten delen kennis en ervaring van governance-praktijken uit hun land van afkomst. Bij de vele groepsopdrachten ontwikkel je belangrijke teamvaardigheden.
  • Long-run oriented: Vanaf de start van het programma werk je aan het ontwikkelen van competenties voor de lange termijn. Denk aan vaardigheden op gebied van communicatie, onderzoek, entrepreneur en leiderschap.
  • Engaging: In het programma wordt gebruikt gemaakt van innovatieve en interactieve lesmethodes zoals games, simulaties en actieonderzoek. Bij het eerstejaarsvak Comparative Local Governance ben je bijvoorbeeld live verbonden met groepen studenten uit vijf verschillende landen en werk je samen met hen aan opdrachten. Je doet dit vanuit de Digital Classroom in het Montesquieu gebouw. 
  • Activating: De Governance Clinics stellen je in staat om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en integreren door een maatschappelijk vraagstuk in het publieke domein te bestuderen vanuit de perspectieven de bestuurskunde, de economie en het recht. Het gaat dan om hedendaagse beleidsvraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid en handhaving, mobiliteit, onderwijs of sociale zekerheid.
  • Relevant: Je opleiding is steeds nauw verbonden met de bestuurspraktijk, via bijvoorbeeld gastdocenten, werkbezoeken, stages, opdrachtonderzoek en Governance Clinics.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact