Multiple students working

Waarom LLB Rechtsgeleerdheid in Tilburg?

Binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid staan de juridische spelregels van onze samenleving centraal. De maatschappij is continue in beweging en hierdoor komen er steeds weer nieuwe juridische vragen naar voren. In dit programma ligt daarom sterk de nadruk op het bestuderen van juridische vraagstukken in hun bredere maatschappelijke context.

De actualiteit speelt daarin een grote rol. Heeft de Nederlandse Staat een zorgverplichting om klimaatverandering tegen te gaan? Wat is het effect van het verbod op illegaal downloaden van muziek en films als iedereen het blijft doen? Wie is nu de eigenaar van jouw foto’s en video’s op sociale media? 

Het nationaal recht is natuurlijk belangrijk voor ons in Nederland, maar wij zijn ook lid van de Europese Unie. Nederland werkt in internationaal verband, is lid van de Verenigde Naties en voert handelscontracten over de hele wereld. Er komen dus ook invloeden van andere rechtsstelsels om de hoek kijken. Daarom besteden we binnen de opleiding ook aandacht aan de Europese en internationale aspecten van juridische kwesties.

Van basis naar verdieping

Tijdens de eerste twee jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid ontwikkel je een brede en sterke basiskennis op het gebied van Strafrecht, Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht.

Vanaf het derde jaar biedt het programma meer keuzeruimte en kun je zelf een minorpakket kiezen. Het minorpakket geeft je kans om je te verdiepen in een rechtsgebied. Sommige studenten kiezen ervoor om de minor in het buitenland te volgen tijdens een exchange semester. Maar je kunt je ook gaan verbreden door je minorpakket bij een andere faculteit van Tilburg University te volgen.

De bachelor Rechtsgeleerdheid bij Tilburg University heeft een sterk maatschappelijk profiel en daarom zullen er ook diverse minorpakketten worden ontwikkeld met themagericht onderwijs. Je kunt hierbij denken aan eigentijdse problemen of thema’s in de private of publieke sector, al dan niet grensoverschrijdend van aard, die vanuit verschillende hoofdgebieden van het recht worden belicht (bijvoorbeeld klimaatschade, digitalisering etc.).

Onderdeel van een community

Kies je voor Tilburg, dan kies je voor een relatief kleinschalige opleiding met goede studiebegeleiding. Het onderwijs in het eerste jaar van de opleiding volg je grotendeels samen met studenten uit je eigen (werk)groep.

Om een optimale begeleiding te kunnen bieden hebben we het eerste jaar onderverdeeld in werkgroepen van 30 studenten. Daarnaast zijn er ook dialooggroepen, deze bestaan uit drie werkgroepen samen, elke groep heeft een eigen docentmentor met zes studentmentoren. Zo heb je altijd een aanspreekpunt bij vragen of problemen en leer je je medestudenten snel kennen. De studievereniging Magister helpt je met tentamentraining als je daar behoefte aan hebt.

Daarnaast ontmoet je op onze compacte campus heel makkelijk nationale én internationale studenten van andere studies. Al snel kom je op de campus en in de stad overal bekenden tegen. Ook onze afgestudeerden blijven vaak actief betrokken binnen de Tilburg Law School-community.