Bachelor Sociologie

Advies en begeleiding BSc Sociologie

De overstap van de middelbare school of het HBO naar de universiteit is best groot. Er wordt een groter beroep gedaan op je zelfstandigheid en je discipline. Wij vinden het belangrijk om je tijdens je hele studie een steuntje in de rug te geven.

Bij je aanmelding voor deze bacheloropleiding krijg je een docent toegewezen als mentor. Hiermee heb je gedurende je hele studie een aantal gesprekken over je studievoortgang, interesses, ambities en loopbaanmogelijkheden. Zo maak je van je studie een nóg groter succes.

Daarnaast kun je afhankelijk van je vraag of ondersteuningsbehoefte altijd terecht bij één van onze adviseurs en begeleiders zoals de studieadviseur/opleidingscoördinator, studentendecaan of studentenpsycholoog. De Student Support Wegwijzer helpt je te vinden bij wie je moet zijn met welke vraag.

Studeren met bijzondere omstandigheden

Een deel van de studenten bij Tilburg University heeft een functiebeperking of chronische ziekte die hen hindert bij het studeren. Soms is dat duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer iemand blind is of in een rolstoel rijdt. In de meeste andere gevallen valt de handicap niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, epilepsie of een psychische aandoening.

Als je een functiebeperking hebt, ondersteunen wij je met enkele bijzondere regelingen en treffen we op jou toegespitste voorzieningen.

Mocht je op hoog niveau een sport- of cultuurcarrière hebben of ondernemer zijn, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de  talentstatus. Tilburg University  biedt studenten met de talentstatus onder andere extra studiebegeleiding, mogelijke flexibiliteit in het onderwijs en eventueel financiële compensatie voor o.a. door de duale carrière opgelopen studievertraging.

Workshops en cursussen

Tijdens je studie biedt de universiteit je verschillende begeleidingstrajecten en cursussen aan via het Student Desk en het Language Center.

Bindend studieadvies

Om ervoor te zorgen dat je jouw universitaire studie samen met gemotiveerde studenten volgt, maakt de universiteit gebruik van het bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat alle studenten aan het einde van het eerste jaar, op grond van de tot dan toe behaalde resultaten, een advies krijgen over het al dan niet voortzetten van de studie.

Als je minimaal 70% van de eerstejaarsvakken (42 ECTS) hebt gehaald, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen.  Als je minder dan 42 ECTS hebt behaald en er voor jou geen bijzondere omstandigheden gelden, dan mag je de studie niet voortzetten. Bovendien mag je je gedurende drie jaar niet opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijven.

Bij een negatief advies krijg je hulp bij het vinden van een andere, passende studie.