Bachelor Sociologie

Educatieve minor Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen: bachelordiploma én voorsorteren voor onderwijsbevoegdheid

Heb jij interesse in een baan in het onderwijs? Dan kun je met de educatieve minor een speciaal traject volgen dat je voorbereidt op de postmaster Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.

Meer over de Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen .

Vakken

Kies je voor deze educatieve minor van 30 ECTS, dan volg je de volgende vakken:

 • Didactiek en Pedagogiek (6 ECTS)
 • Vakdidactiek ML&MW (6 ECTS) 
 • Didactische Öriëntatiestage & Intervisie ML&MW op een middelbare school (15 ECTS)
 • Praktijkonderzoek Onderwijs (3 ECTS)

Je volgt de educatieve minor gedurende het eerste semester van het derde jaar (eind augustus t/m januari). De colleges vinden altijd op woensdag plaats.

Voor wie is deze minor toegankelijk?

De educatieve minor Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen is slechts toegankelijk voor bachelorstudenten van één van de volgende opleidingen (aan Tilburg University of elders):

 • Sociologie / (International) Sociology
 • Personeelwetenschappen / Human Resource Studies
 • Organisatiewetenschappen / Organization Studies
 • Bestuurskunde
 • Bestuurs- en organisatiewetenschappen
 • Politicologie
 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Culturele Antropologie
 • Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen
 • Communicatiewetenschappen (dit geldt niet voor Communicatie- en informatiewetenschappen croho-code 56826)

Intensieve tweedaagse start

 • De eerste officiële collegeweek van je nieuwe studie begint met een intensieve tweedaagse start op woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2024. Je ontvangt hiervoor vanzelf een uitnodiging in de loop van juli/augustus.

  Tijdens deze dagen krijg je belangrijke informatie over onder meer collegeroosters, boeken, stage en studiebegeleiding. Ook maak je kennis met je medestudenten, docenten en medewerkers. Bovendien start je met het vullen van je 'gereedschapskist' als docent; hoe begin je een les, hoe zorg je voor een goede sfeer in de klas of hoe gebruik je je stem.

Heb je interesse in de educatieve minor? Of heb je vragen?

Stuur dan vóór 1 juni  een email naar lerarenopleidingen@tilburguniversity.edu zodat dat de studieadviseur/onderwijscoördinator (Liesbeth Bluekens) je tijdig kan informeren over de aanmeldprocedure.

De stagecoördinator wordt dan op de hoogte gebracht van je deelname zodat er kan worden gezocht naar een geschikte stageschool.