Achtergrond bachelor en

Alumnus Esmee Jonk

foto interview Esmee Jonk

Esmee, onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs (onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Afgestudeerd in 2013 Extended Master Sociology
Afgestudeerd in 2011 Bachelor Sociologie

"Het mooie aan mijn baan is dat ik onderzoek doe naar een scala van maatschappelijk relevante thema’s. Ik verricht onderzoek met als onderliggend doel de onderwijskwaliteit van Nederland te verbeteren, dat werkt erg motiverend."


  Esmee's antwoorden op de volgende vragen:


  Waaruit bestaat je werk als onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs?

  Sinds 2013 ben ik werkzaam als onderzoeker binnen de afdeling 'Directie Kennis' bij de Onderwijsinspectie in Utrecht. 'Directie Kennis' is verantwoordelijk voor betrouwbare informatievoorziening en voor analyses en onderzoek. Wij verrichten onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

  Jaarlijks rapporteren we in het Onderwijsverslag over de staat van het Nederlands onderwijs. Ik maak onderdeel uit van het projectteam ‘Onderwijsverslag’ en ben daardoor bij alle fases van het Onderwijsverslag betrokken. We stellen o.a. de onderzoeksvragen en -thema’s op, coördineren en bewaken het onderzoekswerk, voeren analyses uit en zorgen voor de rapportage en het redactiewerk.

  Daarnaast ben ik vanaf mei 2014 als externe promovendus gestart met een promotietraject aan de Universiteit van Maastricht naar de effectiviteit en efficiëntie van schoolloopbanen van Nederlandse leerlingen.

  Terug naar boven

  Wat maakt jouw baan zo mooi?

  Het mooie aan mijn baan is dat ik onderzoek doe naar een scala van maatschappelijk relevante thema’s. Ik verricht onderzoek met als onderliggend doel de onderwijskwaliteit van Nederland te verbeteren, dat werkt erg motiverend. Daarnaast is het samenspel tussen wetenschap, onderwijspraktijk en beleid erg dynamisch en daardoor nooit saai. Tot slot is het voor mij erg mooi dat ook mijn persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt doordat ik mijn promotietraject kan doorlopen.

  Terug naar boven

  Hoe gebruik je de kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie aan Tilburg University in je werk?

  Tijdens de studie Sociologie heb ik veel onderzoeksvaardigheden geleerd die toepasbaar zijn in mijn dagelijkse werk. Zoals het opstellen van relevante onderzoeksvragen, hypothesen formuleren en onderbouwen, beschrijven en analyseren van data en het terugkoppelen van resultaten naar diverse actoren. Doordat ik over deze onderzoeksvaardigheden beschik, kan ik snel verbanden leggen en ben ik breed inzetbaar en flexibel. Als onderzoeker gaat het erom dat je een gedegen onderzoeksplan kunt schrijven en dat je correcte analyses maakt en conclusies trekt.

  Terug naar boven

  Welke vakken uit de opleiding zijn je het meest bijgebleven?

  De vakken die mij het meest bijgebleven zijn, zijn de onderzoeksgerichte vakken zoals Methoden en Technieken van Onderzoek en het schrijven van mijn bachelor- en masterthesis.

  Terug naar boven

  Wat is jouw gouden tip voor huidige studenten?

  Ik kan iedereen de Extended Master van Sociologie aanraden. Ikzelf miste namelijk praktijkervaring en had geen goed beeld over mijn arbeidsmarktmogelijkheden en kansen. Het is heel leerzaam om bij een instelling of bedrijf mee te draaien en te proeven hoe het is om je opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Ook in de bachelor is het mogelijk om stage te lopen. Oriënteer je dus tijdig op je arbeidsmarktperspectieven en interesses.

  Terug naar boven

  Alle bacheloropleidingen

  Informatie voor scholen

  Inschrijven en aanmelden

  Contact