Achtergrond bachelor en

Student Evelien Tindemans

Evelien Tindemans

Evelien

Woont in Tilburg
Middelbare school: Havo - Economie en Maatschappij en propedeuse Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

"In de bachelor Sociologie ontwikkel je je tot een professional op sociaal en maatschappelijk terrein. Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en analyseren om zo de maatschappij te begrijpen."


Evelien's antwoorden op de volgende vragen:


Wist je als kind al wat je wilde worden?

Nee, absoluut niet! Dat wisselde wekelijks en het varieerde van archeoloog tot kapper en van patholoog anatoom tot aan kok. Ik ben dan ook van mening dat je door het leven heen gevormd wordt door de keuzes die je maakt, keuzes die je uiteindelijk leiden naar het pad waar je passies en interesses liggen.

Terug naar boven

Was je studiekeuze een heel lang proces?

En toen kwam het lastige proces van studiekeuze op gang. Nadat ik mijn Havo diploma behaald heb, heb ik een aantal verkeerde studiekeuzes gemaakt. Voordat ik naar Sociologie doorstroomde (door middel van mijn propedeuse van het HBO) studeerde ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Hierin spraken vakken als sociologie, psychologie en filosofie me erg aan. Echter beviel het intensieve persoonlijke cliëntcontact me niet goed dus besloot ik om mijn passie voor de eerdergenoemde vakken op een meer theoretisch niveau op te zoeken: Sociologie aan Tilburg University.

Terug naar boven

Hoe was de overstap van de veilige middelbare school naar de massale universiteit?

Mijn overstap naar de universiteit, is geen directe overstap van de middelbare school naar de universiteit geweest. Ik was 22 jaar toen ik aan mijn Bachelor Sociologie begon en ik heb de stap naar Tilburg University als zeer prettig ervaren. Het duurde niet lang voordat ik me helemaal thuis voelde op de mooie, groene campus van Tilburg University. Al de gebouwen staan op de campus wat de ‘massale universiteit’ toch wat compacter maakt. Ook leerde ik, door mezelf aan te sluiten bij de studievereniging Versot al snel medestudenten kennen, waardoor ik me geen dag eenzaam heb gevoeld. Daarnaast doen de docenten van sociologie hun uiterste best om studenten een warm bad te geven, ze zijn erg behulpzaam en staan altijd voor je klaar. Dat is dan ook absoluut een voordeel aan een relatief ‘kleine’ studie!

Terug naar boven

Hoe ziet de opleiding eruit?

De bacheloropleiding Sociologie is opgebouwd uit drie jaren waarin je jezelf ontwikkelt als een professional op het sociale en maatschappelijke terrein. Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en te analyseren om zo de maatschappij te begrijpen. In het eerste jaar volg je een aantal inleidende vakken die een overlap hebben met andere studies, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: psychologie, economie en wetenschapsfilosofie. In het tweede jaar krijg je vakken die meer inhoudelijk gericht zijn op sociologie, daarnaast volg je net als in het eerste jaar statistiek vakken. In het derde jaar volg je een aantal reguliere bachelorvakken én je gaat jezelf al iets meer specialiseren door het kiezen van een minor. Dit houdt in dat je een vast pakket aan vakken kiest (vergelijkbaar met de profielkeuze op de middelbare school) of je kiest voor een aantal losse vakken die je wilt volgen om jezelf te ontwikkelen als professional. Tot slot schrijf je in het derde jaar je bachelorthesis, je doet dan onderzoek naar een sociologisch relevant onderwerp waarmee je de bachelorfase afrondt.

Terug naar boven

Welke vakken heb je tot nog toe gevolgd?

Inmiddels heb ik al een behoorlijk aantal vakken gevolgd, dus zal ik ze niet allemaal toelichten. Om te beginnen heb ik in het eerste jaar het vak ‘Academische Vaardigheden’ gevolgd waarbij je vaardigheden ontwikkelt die je in staat stellen om op een academische wijze artikelen te analyseren en zelf te schrijven. Zoals ik eerder al gezegd heb, heb ik de inleidende vakken: ‘Inleiding in de psychologie voor Sociale wetenschappen’, ‘Economie voor Sociale Wetenschappen’ en ‘Filosofie voor sociale wetenschappen’ gevolgd. Ook werd er in het eerste jaar een begin gemaakt aan een reeks statistiek vakken ook wel ‘MTO’ genoemd. De meer sociologische vakken die ik tot nu toe gevolgd heb zijn: ‘Sociocultural History’, ‘Sociale Vraagstukken’, ‘Classical and Modern Sociology in Action’, ‘Education, Labor and Policy’, ‘Family Relationships’,  ‘National and  Regional Identities,Contemporary Sociological Theories’ en ‘Sociologisch Leeronderzoek’. Bij deze vakken lees je vooral veel artikelen, onderzoeksrapporten en boeken om verdieping te krijgen in sociologische vraagstukken. Het gaat hierbij om zowel de klassieke theorieën die tot ver in de oudheid terug gaan als om moderne hedendaagse theorieën. Ook ga je aan de slag met het schrijven van papers en met het doen van onderzoek.

Terug naar boven

Kun je een voorbeeld geven van een groepsopdracht die je erg aansprak?

Wanneer je de bachelor Sociologie volgt leer je om onderzoek te doen naar maatschappelijke vraagstukken. Groepsopdrachten kunnen dus bestaan uit het schrijven van papers over bepaalde vraagstukken met behulp van literatuurstudies. In het eerste jaar deed ik samen met mijn groepje bijvoorbeeld onderzoek naar de kenmerken van cyberpesters, dit was erg interessant omdat je zo meer te weten komt over de achterliggende fenomenen van cyberpesten en je kunt relaties tussen fenomenen onderzoeken. Zo hebben wij bijvoorbeeld gekeken naar de verschillen tussen meisjes en jongens in cyberpest gedrag en naar de invloed van sociale controle op cyberpestgedrag. Verder heb ik bij het vak, ‘Sociologisch Leeronderzoek’ samen met mijn klas in opdracht van de Gemeente Tilburg onderzoek gedaan naar de zelfredzaamheid van ouderen, de participatie in de samenleving van ouderen en de ervaren eenzaamheid onder ouderen. Dit sprak me erg aan gezien we het onderzoek van het begin tot het einde toe volledig met onze klas geleid en verwezenlijkt hebben. Van het vergaren van data door het zelfstandig afnemen van interviews tot aan het analyseren van de verkregen data in computerprogramma’s en het trekken van conclusies uit deze analyses.

Terug naar boven

Heb je al een idee wat je na je bacheloropleiding gaat doen?

Na het behalen van mijn bachelordiploma trek ik allereerst een flinke fles champagne open! Daarna wil ik vol goede moed gaan beginnen aan een master, vooralsnog staat mijn masterkeuze niet vast maar een aantal opties zijn: Criminologie, Jeugdstudies, Communicatie- en informatiewetenschappen en Management of Cultural Diversity. Afhankelijk van deze keuze zal ik dus een baan gaan zoeken. Mijn interesses zijn, zoals je kunt zien, vrij breed maar gelukkig is mijn studie dit ook waardoor ik nog ontzettend veel mogelijkheden heb. Ik zou het bijvoorbeeld ontzettend interessant vinden om te werken binnen een justitiële inrichting, een jeugdinrichting of een hulpverleningsinstantie. Maar anderzijds vind ik de politiek en journalistiek ook erg interessant en lijkt het me bijvoorbeeld ontzettend leuk en uitdagend om artikelen te schrijven voor een maatschappelijk vakblad, een maatschappelijk georiënteerd tijdschrift of voor de redactie van een krant of televisieprogramma.

Terug naar boven

Kost je studie veel tijd of heb je ook nog tijd voor nevenactiviteiten?

Of de studie je veel tijd kost, is per persoon verschillend. Omdat ik erg gedreven ben om mijn bachelor binnen de voorgeschreven periode te behalen, besteed ik veel tijd aan mijn studie en is het voor mij ook van belang dat ik redelijke cijfers haal. Mij maak je met minder dan een 7,5 eigenlijk niet tevreden. Echter ken ik ook mensen die niet erg veel tijd aan hun studie besteden, maar dit is dus ook afhankelijk van de achtergrond van een persoon. Het scheelt wellicht of je van Havo of VWO komt en of dit je eerste studie is en je 18 jaar bent of dat dit niet je eerste studie is en je, net zoals ik, 24 jaar bent. Het aantal college-uren bij Sociologie ligt wel laag, maar ook dit verschilt per periode en per vak. Zo heb je periodes waarin je 4 dagen per week college hebt, terwijl er ook periodes zijn dat je slechts 2 dagen college hebt. Ik denk dat ik wel kan stellen dat je hoe dan ook nog ruim voldoende tijd hebt voor nevenactiviteiten. Je kunt bijvoorbeeld actief worden bij je studievereniging door jezelf aan te sluiten bij commissies waardoor je jezelf ook naast je studie ontwikkelt. Ook zijn er verschillende studentenverenigingen in Tilburg waarbij je jezelf kunt aansluiten en die je een gezellige studentenperiode garanderen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon je bestaande hobby’s uit blijven oefenen of lekker gaan sporten met het sportabonnement van Tilburg University.

Terug naar boven

Wat vind je van Tilburg als studentenstad?

In één woord: geweldig! Als je het mij vraagt, is Tilburg een echte studentenstad omdat er altijd wel iets te doen is. Zoals gezegd staan de studieverenigingen en de studentenverenigingen garant voor veel plezier en een onvergetelijke studententijd. Dat het een echte studentenstad is, is ook wel te zien aan de drukte in de stad op doordeweekse avonden. Ik heb zelfs het idee dat het uitgaansleven doordeweeks actiever is dan in de weekenden. Wat Tilburg naar mijn idee onderscheidt ten opzichte van andere studentensteden is de gemoedelijke sfeer die zowel op de campus als in de kroegen aanwezig is; het is kleinschalig en Brabants gezellig! Houd je niet zo van op stap gaan, dan biedt studeren in Tilburg je nog eindeloos veel alternatieven om je vrije tijd te besteden. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld ook aansluiten bij een debatvereniging, of je kiest voor een bestuursjaar bij een vereniging die gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden naast je studie.

Terug naar boven

Ken je bepaalde vooroordelen over de studie Sociologie, Tilburg University of Tilburg die achteraf onterecht bleken?

Ik ben niet echt bekend met vooroordelen over Tilburg University of over Tilburg. Wel weet ik dat sommigen Tilburg een kleine stad vinden en twijfelen ze of het wel echt een studentenstad is. Nou bij dezen kan ik verzekeren dat Tilburg écht wel een studentenstad is waar je geen dag stil hoeft te zitten!

Terug naar boven

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact