Achtergrond bachelor en

Hoe ziet de Meeloopdag van Rechtsgeleerdheid eruit?

Wanneer je voor de Meeloopdag van Rechtsgeleerdheid kiest, zul je samen met andere studiekiezers een aantal colleges volgen. Deze colleges worden voornamelijk gegeven door docenten die ook lesgeven in het eerste jaar van de opleiding. Zo geven we je een inkijkje in de thema’s die binnen de studie aan bod komen. Maar ook in de manier waarop we bij Tilburg University onderwijs geven.

Wat kun je verwachten?

In de ochtend word je eerst welkom geheten door onze studieadviseur. Zij zal je kort wat informatie geven over de manier waarop het bachelorprogramma in Tilburg is opgebouwd en over de verschillende specialisatierichtingen (Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht en Ondernemingsrecht). Daarna is het tijd om zelf te gaan ervaren hoe het is om in de collegebanken te zitten. We beginnen met een plenair hoorcollege van een eerstejaarsvak, bijvoorbeeld Strafrecht. De docent behandelt een casus uit de dagelijkse strafrechtpraktijk en neemt je stap voor stap mee door het strafprocesrecht.

Na dit hoorcollege kun je kiezen uit werkcolleges van Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht en Ondernemingsrecht. Bij je aanmelding voor de Meeloopdag kun je aangeven in welke specialisatierichting je het meest geïnteresseerd bent. Op basis daarvan delen we je in bij één van de werkcolleges.

Voor en na de lunch, waarvoor wordt gezorgd, ga je zelf aan de slag met een juridische casus. Je krijgt een korte training in hoe je moet pleiten voor de rechtbank en wie wil mag vervolgens zijn pleittalent laten zien in een pleitzitting, die wordt geleid door drie docenten van Tilburg Law School. Daarna zit er een studentenpanel voor jullie klaar aan wie je alle vragen kunt stellen die tijdens de dag in je opgekomen zijn. Na afloop van deze panelsessie staat er nog een drankje voor jullie klaar en sluiten we de dag af om ongeveer 16.30 uur.

Dagelijks studentenleven

Tijdens de Meeloopdag krijg je de kans om de sfeer van het dagelijks leven op de campus te proeven. Dat doe je door kennis te maken met studenten van de opleiding. Zij hebben in jouw schoenen gestaan en weten dus goed hoe lastig het kan zijn om de studie te kiezen die het beste bij je past. Je krijgt alle kans om je vragen aan deze studenten te stellen: ze zijn aanwezig om jou te helpen bij je studiekeuze.

Speciale informatiesessie

Deelnemen aan een Meeloopdag is een goede vervolgstap op een bezoek aan de Open dag. Heb je nog geen Open dag bijgewoond, maar kom je wel meelopen? Tijdens de Meeloopdag geven we je de mogelijkheid om deel te nemen aan een informatiesessie over de inhoud, opbouw en toekomstperspectieven van de opleiding Rechtsgeleerdheid.

Bij je aanmelding voor de Meeloopdag van Rechtsgeleerdheid kun je dus aangeven of je de informatiesessie wel of niet wilt bijwonen.

Programma

Een week van tevoren ontvang je via email van ons het exacte programma van de Meeloopdag Rechtsgeleerdheid. Reken er in ieder geval op dat je de hele dag bezig zult zijn.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact